"Huynh Ðoàn thánh Giáo hoàng Piô X"

có thái độ tích cực hơn

đáp lại lập trường của Toà thánh

 

"Huynh Ðoàn thánh Giáo hoàng Piô X" có thái độ tích cực hơn đáp lại lập trường của Toà thánh.

Roma (Apic 18/04/2012) - Theo nguồn tin đáng tin cậy từ Vatican Insider, nghĩa là "Từ Vatican", được phổ biến hôm chiều ngày 17 tháng 04 năm 2012, thì Ðức cha Bernard Fellay, Bề Trên Tổng Quyền của "Huynh Ðoàn Thánh Piô X", một cộng đoàn công giáo thủ cựu do Ðức Giám mục Lefèvre khơi dậy trong Giáo hội Công giáo cách đây 24 năm, đã gởi văn kiện trả lời "một cách tích cực" cho Bộ Giáo Lý Ðức Tin. Biến cố này khơi lên niềm hy vọng sẽ sớm giải quyết được nguy cơ ly giáo mới trong lòng giáo hội.

Cũng theo nguồn tin này, thì văn bản trả lời nói trên sẽ được Bộ Giáo Lý Ðức Tin nghiên cứu, trước khi trình lên Ðức Thánh cha, để ngài có quyết định cuối cùng.

Ðược biết hôm 16 tháng 03 năm 2012, Bộ Giáo Lý Ðức Tin đã ra kỳ hạn trong vòng một tháng, - tức đến ngày 16 tháng 04 năm 2012 là hết hạn, - Huynh Ðoàn Thánh Piô X cần trả lời dứt khoát về lập trường của mình đối với văn kiện "Tiền Ðề Giáo Lý Ðức Tin" mà Bộ đã gởi đến Huynh Ðoàn ngày 14 tháng 09 năm 2011, như là giải đáp cuối cùng từ phía Toà Thánh, để tránh nguy cơ ly giáo. Việc chấp nhận "Tiền Ðề Giáo Lý Ðức Tin" sẽ giúp cho Huynh Ðoàn Thánh Piô X, từng có thái độ chống đối Toà Thánh Roma từ năm 1988 đến nay, được duy trì sự hiệp thông giáo hội trong một cơ cấu pháp lý hợp pháp như là "một giáo phận tòng nhân".

Theo nguồn tin của "Vatican Insider", thì Ðức cha Bernard Fellay, trong văn kiện vừa gởi về Bộ Giáo Lý Ðức Tin, chỉ đề nghị thêm vài chi tiết phụ thuộc, để giải thích rõ ràng hơn văn kiện "Tiền Ðề Giáo Lý Ðức Tin" mà Bộ đã gởi đến Huynh Ðoàn từ tháng 09 năm 2011. Mặc dù nội dung của "Tiền Ðề" còn được giữ kín, nhưng, - theo nguồn tin của Apic, hãng thông tấn công giáo Thuỵ Sĩ, - thì trong Văn Kiện "Tiền Ðề" này có bản tuyên xưng đức tin đúng theo những tiêu chuẩn của Bộ Giáo Lý Ðức Tin, mà bất cứ ai trong Giáo hội Công giáo buộc phải tuyên xưng, trước khi nhận thi hành một tác vụ nhân danh Giáo hội.

Theo Ủy Ban Giáo Hoàng "Ecclesia Dei" - Giáo Hội của Thiên Chúa -, là ủy ban đã được Ðức Thánh cha trao phó cho nhiệm vụ tìm giải pháp thích hợp cho vụ việc Huynh Ðoàn Thánh Piô X, thì Văn Kiện đáp lời của Ðức cha Bernard Fellay, Bề trên của Huynh Ðoàn, đã được gởi đến Ủy Ban hôm ngày 17 tháng 04 năm 2012, với nội dung và cung giọng khác với những lần trao đổi trước, và do đó có thể nói là có tính cách tích cực và đáng khích lệ.

Trả lời những câu hỏi của giới báo chí về vấn đề này, linh mục Federico Lombardi, Giám Ðốc Phòng Báo Chí Toà Thánh, kiêm Tổng Giám Ðốc đài phát thanh Vatican, nhìn nhận rằng đây là một "bước tiến mới" trong tiến trình tìm giải pháp cho vấn đề trầm trọng trong Giáo hội, vừa đồng thời cho biết rằng một quyết định dứt khoát sẽ được Ðức Thánh cha công bố trong vài tuần lễ nữa, và lúc đó một Văn Bản Chính Thức về nội dung vấn đề được thoả thuận giữa Huynh Ðoàn và Vatican, cũng sẽ được công khai hoá cho công chúng.

Theo nguồn tin của Apic, thì vào ngày 25 tháng 04 năm 2012, bộ Giáo Lý Ðức Tin có khóa họp định kỳ hằng tháng, và dĩ nhiên sẽ bàn về vấn đề này, trước khi trình lên Ðức Thánh cha để có quyết định cuối cùng.

 

R.V.A.

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page