Các nhà trí thức tại Roma

mừng kỷ niệm biến cố Hoàng đế Constantin

trở lại với đức tin Công giáo

 

Các nhà trí thức tại Roma mừng kỷ niệm biến cố Hoàng đế Constantin trở lại với đức tin Công giáo.

Vatican (Zenith 17/04/2012) - Bắt đầu từ hôm 18 tháng 04 năm 2012, Ủy ban giáo hoàng về các khoa học lịch sử đã tổ chức hội nghị 04 ngày, để kỷ niệm 1,700 năm Hoàng đế Constantin trở lại. Hội nghị này diễn ra trong nội thành Vatican.

Linh mục Bernard Ardura, chủ tịch Ủy Ban Giáo Hoàng về các khoa học lịch sử, giải thích rằng sáng kiến trên như là "kết quả của sự cộng tác trí thức với nhiều cơ quan văn hoá quan trọng, như: Kho Hồ Sơ Mật Vatican, Thư Viện Vatican, Hội Nghiên Cứu Toàn Quốc Italia, Thư Viện Ambrosiô, Ðại Học Công Giáo Thánh Tâm ở Milanô.

Hội nghị tại Vatican này là phần I của sinh hoạt đặc biệt gồm hai phần. Năm 2013, Ủy ban sẽ còn tổ chức một đại hội thứ hai tại Milanô, miền bắc Italia, để mừng 1,700 năm công bố Sắc Lệnh Milano thiết lập tự do tôn giáo trong toàn đế quốc Roma, chấm dứt việc bách hại các tôn giáo, nhất là đối với kitô giáo.

Các tham dự viên của đại hội I tại Vatican chú ý nhiều đến khía cạnh mối tương quan giữa Nhà Nước và Tôn Giáo, đến quan niệm về tự do tôn giáo trong đế quốc Roma lúc đó, và quan niệm về tôn giáo theo cái nhìn của Hoàng đế Constantin và của Thượng Viện Roma.

Theo cha Bernard Ardura, lãnh vực trọng tâm của đại hội lần I này là việc Hoàng đế Constantin trở lại và lãnh bí tích Rửa tội. Chiến thắng của trận đánh nơi cây cầu Milvian vào ngày 28 tháng 10 năm 312, và cái chết của đối thủ Maxentius, không phải là yếu tố quan trọng trên bình diện chiến lược quân sự vào thời điểm đó, nhưng đã mau trở thành biểu tượng căn bản cho thế giới mới được khai sinh. Thời của sự bách hại người kitô hữu chấm dứt, và khai mở công cuộc rao giảng Tin mừng cho toàn đế quốc Roma, gây biến đổi dung mạo nơi vùng Tây Âu Châu và vùng Balkans. Một Âu Châu đang thành hình với những giá trị mới như phẩm vị con người, sự phân biệt và cộng tác giữa tôn giáo và Nhà Nước, sự tự do lương tâm, tôn giáo và việc phụng thờ Thiên Chúa. Dĩ nhiên, đây chỉ là giai đoạn mở đầu, và các giá trị vừa nói trên, cần có thêm vài thế kỷ nữa mới đạt được mức trưởng thành.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page