Hai mươi nhân vật nổi danh

viết về Ðức Thánh cha Bênêđíctô XVI

 

Hai mươi nhân vật nổi danh viết về Ðức Thánh cha Bênêđíctô XVI.

Roma (Vietcatholic News 15/04/2012) - Nhân dịp sinh nhật lần thứ 85 của Ðức Thánh cha Bênêđíctô XVI, hôm 16 tháng 04 năm 2012, nhật báo Người Quan Sát Roma, số ra ngày 11 tháng 04 năm 2012, cho hay sẽ có một quyển sách mang tên hai mươi nhân vật nổi danh viết về Ðức Thánh cha Bênêđíctô XVI, với mục đích như là một món quà sinh nhật nhỏ mọn dâng tặng Ðức Thánh cha.

Ðã có khoảng 20 nhân vật nổi tiếng trong Giáo hội và trong thế giới chính trị, văn hóa, kinh tế và thể thao cho hay họ sẵn lòng đóng góp cách ngắn gọn trong việc trình bầy ý nghĩ tiêng tư về Ðức Thánh cha và công trình của ngài. Tất cả những gì họ muốn viết là những quan điểm của họ từ đó họ vẽ chân dung của vị chủ chăn tối cao của Giáo hội Công giáo.

Cũng nên nhắc lại, cách đây 7 năm, vào ngày 19 tháng 4 năm 2005, nghĩa là 3 ngày sau khi Ðức Hồng y Joseph Ratzinger kỷ niệm sinh nhật 78 tuổi của mình, Hồng y đoàn đã tụ họp trong mật nghị tại nhà nguyện Sistine và bầu chọn Ðức Hồng y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng thánh bộ Giáo lý Ðức tin làm người đứng đầu Giáo hội.

 

R.V.A.

(Bùi Hữu Thư)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page