Thánh lễ Truyền Dầu đầu tiên

của Giáo hạt tòng nhân Ðức Bà Walsingham

 

Thánh lễ Truyền Dầu đầu tiên của Giáo hạt tòng nhân Ðức Bà Walsingham.

Luân Ðôn, Anh quốc (WHÐ 09/04/2012) - Hôm thứ Hai, mùng 02 tháng Tư năm 2012, Giáo hạt tòng nhân Ðức Bà Walsingham đã cử hành Thánh lễ Truyền Dầu lần đầu tiên tại nhà thờ thánh Giacôbê ở London.

Chủ tế thánh lễ là Sứ thần Tòa Thánh tại Vương quốc Anh, Ðức Tổng Giám mục Antonio Mennini, theo thỉnh cầu của vị Bản quyền Giáo hạt tòng nhân là Ðức ông Keith Newton.

Trong thánh lễ, các linh mục lặp lại lời tuyên hứa trước mặt Ðức ông Newton. Giảng trong thánh lễ, vị Bản quyền Giáo hạt tòng nhân giải thích: "Không giống như các Giám mục Công giáo, thẩm quyền được ban cho tôi là thay mặt Ðức Giáo hoàng. Do đó, sẽ rất thích hợp nếu thánh lễ Truyền Dầu của chúng ta được cử hành bởi vị đại diện của Ðức Thánh cha tại Vương quốc Anh, đặc biệt là vào thời điểm chúng ta kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Chính phủ Anh và Tòa Thánh".

Ðồng tế trong thánh lễ này có khoảng 60 giáo sĩ, trong đó có năm cựu Giám mục Anh giáo, với sự tham dự của hàng trăm giáo dân thuộc nhiều nhóm trên khắp Vương quốc Anh.

Nói về chức linh mục -là chủ đề chính của Lễ Truyền Dầu - Ðức ông Newton nêu rõ: "Không ai sở hữu chức linh mục, cũng như không ai sở hữu phép rửa tội hoặc hôn nhân. Các bí tích này phải được chia sẻ.Anh chị em không thể kết hôn cho riêng mình và không thể sống cuộc sống của người Kitô hữu tách rời các Kitô hữu khác.Không, chức linh mục sở hữu chúng ta.Ðó là một cuộc sống.Ðó là một phương cách cụ thể để sống đời sống Kitô hữu. Nhưng không phải cho chúng ta mà là cho Chúa Kitô và cho dân thánh của Ngài.Ðó là một cuộc sống hy sinh.Mặc dù người ta đã nói nhiều về chức linh mục, nhưng chức ấy thật quá phong phú không thể nói ngắn gọn trong vài câu để chúng ta có thể hiểu được dễ dàng vì chức linh mục không gì khác hơn là tham dự cụ thể vào chức linh mục đời đời của Chúa Kitô. Sự tham dự ấy được thể hiện rõ ràng trong ngày hôm nay khi chúng ta tụ họp quanh bàn thờ để cử hành thánh lễ này".

Ðược biết, trong tuần này có thêm 200 thành viên của Giáo hội Anh quốc và Hệ phái Anh giáo truyền thống được tiếp nhận và hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Riêng ở Darlington, trong thánh lễ chiều thứ Năm Tuần Thánh mùng 05 tháng 04 năm 2012 tại nhà thờ Công giáo thánh Anna, một nhóm hơn 50 tín hữu Anh giáo do cha xứ Ian Grieves đứng đầu đã được tiếp nhận vào Giáo hội Công giáo.

Chủ sự nghi thức tiếp nhận nhóm này là Ðức ông Keith Newton. Trong bài giảng thánh lễ, ngài nói: "Hành trình mà anh chị em khởi sự từ thứ Tư lễ Tro qua suốt Mùa Chay để được tiếp nhận vào hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo trong buổi chiều hôm nay là một điển hình toàn bộ đời sống Kitô hữu của anh chị em. Một cách cụ thể, đối với mỗi người trong anh chị em, điều đó có nghĩa là bỏ lại đằng sau những gì dễ chịu và quen thuộc để bước đi trong đức tin, biết chắc rằng chúng ta làm như vậy cùng với Chúa Giêsu, Ðấng đã cầu nguyện suốt đêm trước khi chịu chết cho các môn đệ của Ngài được hiệp nhất. Cuộc hành trình ấy phải hoàn toàn và triệt để.Nhưng giống như tất cả các cuộc hành trình trong đức tin, đó là hành trình dẫn đến niềm vui và thành tựu".

Về tầm quan trọng của sự hiệp nhất Kitô giáo và vai trò của Giáo hạt tòng nhân, Ðức ông Newton nói: "Chúng ta đã cầu nguyện và mong ước được hiệp nhất, nhưng điều đó lại được thực hiện theo cách chúng ta không ngờ... Chính Ðức Thánh cha Benedicto XVI đã đáp lại lời thỉnh cầu của chúng ta qua Tông hiếnAnglicanorum Coetibus. Chúng ta đã đi con đường này để thúc đẩy sự hiệp nhất của Giáo hội Chúa Kitô; một sự hiệp nhất trong đức tin và hiệp thông mà biểu trưng là Phêrô ở giữa chúng ta - đó là lời nhắc nhở hữu hình về sự hiệp nhất của Giáo hội Chúa Kitô, sự hiệp nhất mà ngài nhắc lại với cử tọa ở tu viện Westminster rằng đó là trách nhiệm cụ thể của Giám mục Roma".

Cha Ian Grieves hy vọng sẽ được thụ phong linh mục trong Giáo hội Công giáo vào những tháng sắp tới.

 

R.V.A.

(Minh Ðức)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page