"Năm Ðức Tin" sắp tới có mục đích

giúp Giáo Hội đáp ứng với

cuộc khủng hoảng đức tin đang diễn ra

 

"Năm Ðức Tin" sắp tới có mục đích giúp Giáo Hội đáp ứng với cuộc khủng hoảng đức tin đang diễn ra.

Roma (Apic 27/02/2012) - Quý vị Hồng y và Giám mục, thành viên của Văn Phòng Tổng Thư Ký của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, vừa họp nhau vào cuối tháng 02 năm 2012, để chuẩn bị cho khoá họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục sắp diễn ra từ mùng 07 đến 28 tháng 10 năm 2012, bàn về công cuộc Tái Rao Giảng Phúc Âm.

Trong thông cáo báo chí được phổ biến hôm 27 tháng 02 năm 2012, Văn Phòng Tổng Thư Ký, đã cho biết các thành viên đã bàn đến cuộc khủng hoảng đức tin, trao đổi những lý do thất bại của việc rao giảng Phúc âm hiện tại và cuộc sống của những anh chị em được rao giảng Tin mừng.

Trong bối cảnh này, "Năm Ðức Tin" đã được Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI muốn mở ra, từ 11 tháng 10 năm 2012 đến ngày 24 tháng 11 năm 2013, như là phương thế giúp Giáo hội đáp ứng cơn khủng hoảng đức tin này. Các tín hữu được mời gọi, trong Năm Ðức Tin này, đào sâu hồng ân Ðức Tin lãnh nhận từ Thiên Chúa. Những ảnh hưởng của nền văn hoá hiện nay làm cho việc thông truyền đức tin trở nên khó khăn hơn. Và nơi đầu tiên để thông truyền Ðức Tin là gia đình, vốn là môi trường không thể thay thế được để thông truyền Ðức Tin cho các bạn trẻ. Tiếp nối với công việc của gia đình là những bài học giáo lý nơi các cơ cấu và tổ chức của Giáo hội, những sinh hoạt phụng vụ nơi các cộng đoàn giáo xứ, những sinh hoạt của các phong trào, hội đoàn trong Giáo hội, và những thực hành của lòng đạo đức bình dân.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page