Tu Hội mới mang tên "Totus Tuus"

được thành lập tại Santiago Chilê

để đón nhận những nữ giáo dân tận hiến

 

Tu Hội mới mang tên "Totus Tuus" được thành lập tại Santiago Chilê, để đón nhận những nữ giáo dân tận hiến.

Santiago, Chilê (Apic 27/02/2012) - Theo tin của hãng thông tấn Công giáo Thuỵ Sĩ Apic, phổ biến ngày 27 tháng 02 năm 2012, Ðức Tổng Giám mục Ricardo Ezzati, Tổng Giám mục Santiago, Chilê, từ ngày 25 tháng 02 năm 2012 đã chính thức nhìn nhận hôm một tu hội mới được thành lập theo giáo luật mang tên là "Totus Tuus" (có nghĩa là: "Trọn cả con tận hiến cho Ngài"), để thu nhận những nữ giáo dân tận hiến, quyết định rời cộng đoàn "Regnum Christi" -- (có nghĩa là "Vương Quốc của Chúa Kitô") - một cộng đoàn gồm những nữ giáo dân tận hiến sống tinh thần tu đức của Tu Ðoàn "Ðạo Binh Chúa Kitô".

Chị Malen Oriol, người Tây Ban Nha, trước đây là phó tổng phụ trách cộng đoàn "Regnum Christi" (Vương Quốc của Chúa Kitô), đã từ nhiệm trách vụ nói trên hôm 12 tháng 02 năm 2012, để gia nhập vào tu hội mới Totus Tuus, bởi vì chị muốn tiếp tục sống đời tận hiến cho Thiên Chúa để phục vụ Giáo hội, dưới quyền của một giám mục; Chị là một trong số những người nữ tận hiến đầu tiên rời bỏ Tu Ðoàn "Ðạo Binh Chúa Kitô", sau khi gương xấu của vị thành lập Tu Ðoàn, là cha Marcial Maciel, bị phát hiện. Cùng với chị, đã có khoảng 30 chị tận hiến khác nữa cũng rời Tu Ðoàn, để gia nhập vào tu hội mới "Totus Tuus".

Ðược biết, khẩu hiệu Giám mục của Ðức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong công thức bằng tiếng latinh cũng giống như vậy "Totus Tuus", nhưng cần được hiểu theo ý nghĩa Thánh Mẫu học, và được chuyển sang tiếng Việt là: "Trọn cả con thuộc về Mẹ", một lời tận hiến cho Mẹ Maria, theo tinh thần tu đức của thánh Grignon de Monfort.

Linh mục Alvaro Corcuera, Tổng Phụ trách Tu Ðoàn "Ðạo Binh Chúa Kitô" vừa kiêm Tổng Phụ trách Cộng Ðoàn "Regnum Christi", đã đích thân cám ơn những chị tận hiến này vì những việc phục vụ trong thời gian qua, và cầu chúc các chị tiếp tục đời tận hiến trong Tu Hội mới "Totus Tuus" (Trọn cả con thuộc về Ngài) trong đại gia đình Giáo Hội phổ quát.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page