Ðã có bản dịch Kinh thánh mới

bằng tiếng Ả Rập

 

Ðã có bản dịch Kinh thánh mới bằng tiếng Ả Rập.

Roma (Zenith 27/02/2012) - Việc xuất bản Kinh thánh bằng tiếng Ả Rập nói trên đã được trang web của Hạt Dòng Phan Sinh Thánh Ðịa loan báo hôm cuối tháng 02 năm 2012, và Hạt Dòng nhận định rằng đây là "một món quà quý giá cho các Kitô hữu ở Thánh Ðịa".

Thật vậy, nhà Xuất bản Phan Sinh (Franciscan Printing Press, FPP) ở Giêrusalem, vừa xuất bản hai "phiên bản quý giá" của Kinh thánh bằng tiếng Ả Rập, một phiên bản gồm cả Cựu Ước và Tân Ước, trong định dạng lớn, và một phiên bản chỉ có Tân Ước.

Nguồn tin từ trang web nói trên giải thích rằng: "Ðây là một sáng kiến có giá trị lớn nhằm mục đích đem lại câu trả lời cụ thể cho lời mời gọi của Giáo hội Công giáo, sau khi Giáo hội mời gọi cộng đồng các tín hữu hãy tái khám phá nguồn gốc của đức tin Kitô giáo, nền tảng và ý nghĩa của đời sống đức tin của chúng ta, và sứ vụ của chúng ta với tư cách là môn đệ của Chúa Kitô".

Hạt Dòng Phan Sinh Thánh Ðịa nhấn mạnh rằng: "việc đọc và hiểu biết Kinh thánh, suy niệm liên tục bản văn và sứ điệp cứu độ của Kinh thánh, là một yếu tố không thể thay thế cho tiến trình xây dựng căn tính Kitô giáo, và sự gắn bó ngày càng hoàn thiện hơn vào kế hoạch của Thiên Chúa trên con người".

Nguồn tin từ trang web của Hạt Dòng Phan Sinh Thánh Ðịa nói thêm: "Ðối với những người sống và làm việc ở Thánh Ðịa, đối với cộng đồng địa phương, mối tương quan với Kinh thánh "chắc chắn được thêm phong phú bằng kinh nghiệm đặc biệt qua sự tiếp xúc trực tiếp với con người, bối cảnh địa lý, văn hóa xã hội trong đó Chúa Giêsu đã sống, để rồi từ đây thúc đẩy ý muốn gìn giữ và bảo tồn Thánh Ðịa Kitô giáo, di sản văn hóa và tinh thần to lớn của mình".

Hạt Dòng Phan Sinh Thánh Ðịa đã muốn có bản dịch tiếng Ả Rập của Kinh thánh để phục vụ mọi Kitô hữu, nhất là các tín hữu ở Thánh Ðịa. Bản dịch do các linh mục dòng Tên của Ðại học thánh Giuse ở Beirut chuyển dịch và giao việc in ấn cho nhà Xuất bản Phan sinh (FPP). Hạt Dòng Phan sinh đã tặng hai cuốn Kinh thánh trọn bộ cho mỗi giáo xứ ở Thánh Ðịa, và 10 cuốn Tân ước.

Hạt Dòng Phan sinh cũng bày tỏ mong muốn "các cha xứ tiếp tục phổ biến Lời Chúa và làm cho mọi người biết được công trình của Chúa trong lịch sử con người, cũng như sứ mạng của Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến để cứu độ toàn thế giới".

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page