Ðức Thánh Cha cổ võ

nghiên cứu chống son sẻ

 

Ðức Thánh Cha cổ võ nghiên cứu chống son sẻ.

Vatican (SD 25-2-2012) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 cổ võ các nhà khoa học nghiên cứu các phương pháp chống son sẻ, bằng những đường lối phù hợp với luân lý đạo đức.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 25 tháng 2 năm 2012, dành cho 200 nhà khoa học quốc tế đa ngành tham dự khóa họp toàn thể lần thứ 18 của Hàn Lâm viện Tòa Thánh về sự sống, với chủ đề "Chẩn bệnh và trị liệu bệnh son sẻ".

Ðức Thánh Cha nói: "Tôi muốn khích lệ sự lương thiện trí thứ trong công việc của anh chị em, biểu lộ một khoa học biết giữ cho tinh thần tìm kiếm chân lý được luôn tỉnh thức, phục vụ thiện ích chân thực của con người và tránh nguy cơ chỉ là một việc thực hành thuần túy. Phẩm giá sự sinh sản về phương diện nhân bản và Kitô giáo không hệ tại tạo ra con người như "một sản phẩm", nhưng hệ tại liên hệ của nó với hành vi vợ chồng, diễn tả tình yêu phu phụ, sự kết hiệp của họ không những về phương diện sinh lý, nhưng cả về tinh thần nữa".

Ðức Thánh Cha cảnh giác chống lại chủ trương trong việc chữa trị sự son sẻ, chỉ nhắm "tìm kiếm lợi lộc dễ dàng, hoặc tệ hơn nữa là thái độ kiêu hãnh, tự mình thay thế Ðấng Tạo Hóa.. Thực vậy, chủ trương duy khoa học và tiêu chuẩn lợi lộc ngày nay dường như đang thống trị lãnh vực son sẻ và sinh sản của con người, đến độ giới hạn nhiều lãnh vực nghiên cứu khác".

Ðức Thánh Cha cho biết "Giáo Hội rất quan tâm đến những đau khổ của các đôi vợ chồng sơn sẻ, chăm sóc họ và vì thế, Giáo Hội khuyến khích các cuộc nghiên cứu y khoa. Tuy nhiên khoa học không luôn luôn có thể đáp ứng những ước muốn của bao nhiêu đôi vợ chồng. Một lần nữa tôi muốn nhắc nhở các đôi vợ chồng sống trong tình trạng son sẻ rằng ơn gọi sống đời hôn nhân của họ không vì sự son sẻ mà bị thất bại. Do ơn gọi khi chịu phép rửa tội và thành hôn, các đôi vợ chồng luôn luôn được mời gọi cộng tác với Thiên Chúa trong việc sáng tạo nhân loại mới. Thực vậy, ơn gọi yêu thương là ơn gọi hiến thân, và không có hoàn cảnh cơ thể nào có thể ngăn cản ơn gọi ấy. Vì thế, nơi nào khoa học không tìm được câu trả lời, thì câu trả lời mà ánh sáng mang lại, đến từ Thiên Chúa".

Sau cùng, Ðức Thánh Cha nhắn nhủ các nhà khoa học rằng: "Dân chúng tín nhiệm nơi anh chị em là những người phục vụ sự sống, họ tín nhiệm nơi quyết tâm của anh chị em nâng đỡ những người cần an ủi và hy vọng. Anh chị em đừng bao giờ chiều theo cám dỗ thu hẹp vấn đề của con người vào một vấn đề hoàn toàn là kỹ thuật chuyên môn! Sự dửng dưng của lương tâm đối với sự thật và sự thiện chính là một đe dọa nguy hiểm đối với tiến bộ đích thực của khoa học". (SD 25-2-2012)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page