Hội Ðồng Giám mục Thụy Sĩ

cử Linh mục Martin Camenzind

làm đại diện để tham dự

Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế tại Dublin

 

Hội Ðồng Giám mục Thụy Sĩ cử Linh mục Martin Camenzind làm đại diện để tham dự Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế tại Dublin.

Thuy Sĩ (Apic 22/02/2012) - Ðại Hội Thánh Thể quốc tế sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 17 tháng 06 năm 2012, tại Dublin, theo chủ đề: "Thánh Thể: Hiệp Thông với Chúa Kitô và giữa nhau", dựa theo gợi ý của hiến chế tín lý "Ánh Sáng Muôn Dân" (Lumen Gentium) của Công Ðồng Vaticanô II về Giáo hội.

Ðây là Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 50, trùng hợp với biến cố khai mạc Công Ðồng Vaticanô II vào năm 1962, (1962-1965), và được tổ chức mỗi 04 năm một lần.

Ðức cha Diarmuid Martin, Tổng Giám mục Dublin, mời gọi các tín hữu và các Giáo phận trên thế giới đến tham dự Ðại Hội. Ðức cha hy vọng một tinh thần mới sống với bí tích Thánh Thể được khai sinh trong các giáo phận khắp nơi.

Ðược biết, Ái Nhĩ Lan đã trở thành quốc gia Công giáo vào thế kỷ thứ IV, do công của thánh Patrick. Thời đầu Trung Cổ, nhiều tu sĩ và những nhà giảng thuyết từ Ái Nhĩ Lan vào rao giảng Tin mừng tại Âu Châu.

Các vị thánh nổi tiếng của Ái Nhĩ Lan, như thánh Colomban, thánh Gall, thánh Aidan và thánh Columcille, đã góp phần liên kết Ái Nhĩ Lan với các nước Pháp, Thuỵ Sĩ và Anh quốc.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page