42 Linh mục Anh giáo

tham dự khoá huấn luyện

để được thụ phong linh mục

trong Giáo hội Công giáo

 

42 Linh mục Anh giáo tham dự khoá huấn luyện để được thụ phong linh mục trong Giáo hội Công giáo.

Hoa Kỳ (Apic 20/02/2012) - Như đã loan tin, tháng Giêng năm 2012, một giáo phận tòng nhân, có danh gọi là "Giáo phận tòng nhân Ngai Toà Thánh Phêrô", đã được thành lập, bao gồm toàn lãnh thổ Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ, dành cho các anh chị em Anh giáo trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo. Từ đó, đã có khoảng 100 linh mục Anh giáo bày tỏ nguyện vọng tiếp tục thi hành tác vụ linh mục trong Giáo hội Công giáo.

Một giải pháp cụ thể đầu tiên được thực hiện với con số 42 vị Linh mục Anh giáo, tham dự khoá huấn luyện được tổ chức tại Ðại chủng viện Ðức Maria của Giáo Phận Galveston-Houston, bang Texas, Nam Hoa Kỳ.

Các vị linh mục Anh giáo này, cùng với phu nhân của họ, -- tổng cộng tất cả là 76 người, -- tham dự khoá huấn luyện kéo dài trong vòng 09 tháng, với nhiều giai đoạn, để cuối cùng các vị Linh mục Anh giáo này có thể được thụ phong Linh mục Công giáo.

Chương trình huấn luyện được khai triển theo hai hướng: lý thuyết và mục vụ. Về lý thuyết, các vị tham dự những môn học về Giáo hội học, về thừa tác vụ Phêrô, về hướng tiếp cận Kinh thánh của Giáo hội Công giáo. Về mục vụ, các vị được tham dự các chương trình mục vụ hôn nhân, về việc ban các phép bí tích, về văn hoá Công giáo.

Cụ thể hơn nữa, các ứng viên cần trải qua những trắc nghiệm tâm lý, cần trình chứng minh thư không bị án toà, cần thư giới thiệu của vị Giám mục Công giáo của địa phương mình muốn phục vụ, và nếu được, thư giới thiệu của vị Giám mục Anh giáo đã là bề trên của đương sự.

Ðược biết, Văn phòng chính của Giáo phận tòng nhân "Ngai Toà Thánh Phêrô" dành cho anh chị em Anh giáo trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo, được đặt tại Nhà Thờ Ðức Bà Walsingham, Giáo phận Houston, Texas, nhưng với quyền tài phán trên anh chị em cựu Anh giáo sinh sống trải rộng toàn thể lãnh thổ Hoa kỳ.

Ðược biết, với Tông Hiến "Dành Cho Cộng Ðoàn Anh Giáo" (Anglicanorum Coetibus), ban hành ngày 04 tháng 11 năm 2009, Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI đã thiết lập Giáo phận tòng nhân "Ngai Toà Thánh Phêrô" dành cho anh chị em Anh giáo trở về với Giáo hội Công giáo, mà vẫn giữ những truyền thống đã có từ Anh giáo.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page