Toà Thánh yêu cầu Ðại học Công giáo Pêru

duy trì căn cước Công giáo của mình

 

Toà Thánh yêu cầu Ðại học Công giáo Pêru duy trì căn cước Công giáo của mình.

Lima, Pêru (Apic 21/02/2012) - Trong một thông báo công bố ngày 21 tháng 02 năm 2012, sau cuộc gặp gỡ giữa Ðức Hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Toà Thánh và giáo sư Rubio Correa, Hiệu trưởng Ðại học Công giáo Pêru, Toà Thánh yêu cầu thẩm quyền đại học soạn lại quy chế nhắm duy trì "căn tính Công giáo" của đại học.

Tại Roma, Bộ Giáo Dục Công Giáo đã từ chối phê chuẩn Quy chế mới của Ðại học, và yêu cầu thay đổi điều khoản về việc bổ nhiệm vị Hiệu trưởng. Toà Thánh đề nghị vị Hiệu trưởng phải được vị Chưởng Ấn, -mà hiện nay là Ðức Hồng y Tổng Giám mục Lima - bổ nhiệm, đúng theo quy định được đề ra trong Tông Hiến "Từ Giáo Hội" (Ex Corde Ecclesiae) về các Ðại học Công giáo, ban hành năm 1990, chứ không phải do đại hội giáo sư và sinh viên bầu lên.

Theo quy định của Tông Hiến về các Ðại học Công giáo, căn tính và sứ mạng của các Ðại học Công giáo cần phải được xác nhận rõ ràng. Và giáo quyền địa phương có quyền chấp nhận hay không Quy chế của đại học, vì lợi ích của Ðại học cũng như của Giáo hội địa phương.

Ðược biết, ngoài tước hiệu Ðại học Công giáo, Ðại học Công giáo Pêru còn mang tước hiệu "Ðại Học Giáo Hoàng" nữa.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page