Các tín hữu Công giáo Thuỵ Sĩ

khai mở chiến dịch Mùa Chay năm 2012

với chủ đề "Thêm bình đẳng, bớt đói nghèo"

 

Các tín hữu Công giáo Thuỵ Sĩ khai mở chiến dịch Mùa Chay năm 2012 với chủ đề "Thêm bình đẳng, bớt đói nghèo".

Thụy Sĩ (Apic 21/02/2012) - Thứ năm 23 tháng 02 năm 2012, tổ chức "Mùa Chay Công Giáo Thuỵ Sĩ" bắt đầu chiến dịch quyên góp có tính cách đại kết, nghĩa là trong sự cộng tác với các tổ chức tương tự của những anh chị em Tin Lành, như tổ chức "Bánh cho người lân cận", tổ chức "Cùng nhau hoạt động", hướng đến cùng một chủ đề: "Thêm bình đẳng, bớt đói nghèo".

Theo nhận định của tổ chức "Mùa Chay Công Giáo Thuỵ Sĩ", thì hiện trên thế giới có khoảng hơn 1 tỉ người bị đói, trong số này có khoảng 70% là người nữ. Vì thế, khẩu hiệu "Thêm bình đẳng", nhắm cổ võ hơn nữa sự bình đẳng phái tính trong những quyền lợi như nhau, để giảm bớt sự đói nghèo.

Chiến dịch Mùa Chay năm nay của những người Công giáo Thuỵ Sĩ không nhằm đề cao người nữ đến độ gây thiệt hại cho gia đình, như vài nhóm quá khích giải thích chống lại, nhưng nhằm loại bỏ những "bất công và bất nhân" mà người phụ nữ phải gánh chịu, giúp họ khả thể có được công ăn việc làm tương xứng, hầu thoát ra được nạn nghèo đói.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page