Ủy ban Truyền thông Xã hội

thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

hội thảo về Kế hoạch Mục vụ Truyền thông

 

Ủy ban Truyền thông Xã hội thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam hội thảo về Kế hoạch Mục vụ Truyền thông.

Việt Nam (WHD 19/02/2012) - Trong hai ngày 16 và 17 tháng Hai năm 2012, Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo chuyên đề tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sàigòn. Mục tiêu chính của Hội thảo là xây dựng "Kế hoạch Mục vụ truyền thông" cho Ủy ban.

Tham dự Hội thảo có Ðức cha Chủ tịch Ủy ban - Phêrô Nguyễn Văn Khảm, cha Tổng thư ký Giuse Vũ Hữu Hiền, quý cha Trưởng ban Truyền thông Xã hội các giáo phận, quý vị phụ trách Trang tin điện tử và Bản tin Hiệp Thông của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam cùng với Ban Thư ký. Ngoài ra, còn có một số khách mời tu sĩ và giáo dân là chuyên viên trong lĩnh vực truyền thông.

Mở đầu ngày làm việc thứ nhất, quý cha Trưởng ban Truyền thông Xã hội các giáo phận đã giới thiệu về hoạt động truyền thông tại giáo phận mình. Hầu hết các giáo phận đã có trang web. Khó khăn chung của các giáo phận là thiếu nhân sự, chuyên môn và tài chánh. Do đó, mong muốn của các giáo phận là những người làm truyền thông cần được huấn luyện về linh đạo truyền thông và kỹ thuật chuyên môn.

Tiếp theo, Ðức cha Chủ tịch giới thiệu về "Ðường hướng Mục vụ Truyền thông Công giáo". Ðức cha nhắc lại bốn yếu tố chính của truyền thông, đó là: nguồn, đối tượng, sứ điệp và kênh truyền thông, đồng thời đưa ra bốn tiêu chỉ cho truyền thông Công giáo, dựa theo Sứ điệp Truyền thông lần thứ 45 của Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI, đó là: trung thực, cởi mở, tôn trọng người khác và ý thức trách nhiệm. Ðức cha cũng đề cập đến những thách đố, và nhấn mạnh sự cần thiết phải lưu tâm đến sứ điệp và đối tượng - nhất là người trẻ. Các Ban Truyền thông Xã hội cần hợp tác với nhau để công tác mục vụ truyền thông đạt hiệu quả.

Sau đó, đến phần thảo luận chuyên đề "Kế hoạch Mục vụ truyền thông", các tham dự viên đã đóng góp ý kiến rất nhiệt tình, sôi nổi và hào hứng.

Sang ngày làm việc thứ hai, Hội nghị tiếp tục thảo luận về chuyên đề "Kế hoạch Mục vụ truyền thông". Mỗi giáo tỉnh họp riêng để thảo luận: về những phương tiện truyền thông có thể sử dụng trong giáo phận mình, những thuận lợi và thách đố, về đào tạo nhân sự, về cách thức liên kết giữa các Ban Truyền thông Xã hội, về tổ chức Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2012 tại các giáo phận.

Vào buổi chiều, Hội nghị đã chào đón khách mời là quý tu sĩ thuộc các Dòng tu để lắng nghe những chia sẻ về những thao thức, kinh nghiệm và sáng kiến trong mục vụ truyền thông; đồng thời gặp gỡ các chuyên viên truyền thông để tìm hiểu, giao lưu nhằm hợp tác hữu hiệu hơn.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page