Ðức Thánh Cha xác định

ngày tôn phong 7 vị Hiển Thánh mới

 

Ðức Thánh Cha xác định ngày tôn phong 7 vị Hiển Thánh mới.

Vatican (Vat. 18/02/2012) - Trong phần hai của Công nghị Hồng y sáng ngày 18 tháng 2 năm 2012, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã xác định chúa nhật 21 tháng 10 năm 2012 sẽ là ngày tôn phong 7 vị Chân Phước lên bậc hiển thánh.

Mở đầu phần công nghị này, Ðức Hồng Y Angelo Amato, SDB, Tổng trưởng Bộ Phong thánh xin Ðức Thánh Cha ghi vào sổ bộ các thánh 7 vị chân phước là Jacques Berthieu, Pedro Calungsod, Giovanni Battista Piamarta, María Núi Camêlô Sallés y Barangueras, Marianne Cope, Kateri Kekakwitha và sau cùng là Anna Schaeffer.

Ðức Hồng Y Amato nói: "7 vị chân phước này đã sống trong hoàn cảnh thời đại các ngài, làm chứng về sự phong phú đặc biệt và sự mới mẻ ngàn đời của Tin Mừng. Dân Chúa không những rất ngưỡng mộ vì sự tử đạo hoặc về các nhân đức sáng ngời của các vị, nhưng còn kêu cầu các vị trong Chúa Kitô nơi Tòa Thiên Chúa như những vị chuyển cầu mạnh mẽ xin ơn thiên trợ, ân sủng và phúc lành thiên quốc. Mới đây, Ðức Thánh Cha đã quyết định cho Bộ Phong Thánh công bố các sắc lệnh về phép lạ, theo đòi hỏi của qui luật hiện hành, để tiến hành việc phong hiển thánh cho các vị chân phước này.

"Vì thế, con khẩn xin Ðức Thánh Cha, để tôn vinh Thiên Chúa và mưu ích cho toàn thể Giáo Hội, dùng quyền Tông Ðồ quyết định về việc tôn vinh các vị chân phước nói trên, và nếu Ðức Thánh Cha ưng thuận, thi xác định ngày long trong ghi tên các vị vào sổ bộ các thánh.

Ðức Thánh Cha đáp: "Như tôi đã được Ðức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong thánh cho biết, tất cả những gì cần thiết đã được thi hành tại Bộ để các vị chân phước này được ghi tên vào số các Thánh, nhưng Anh em đáng kính, trước khi Công nghị này được tiến hành, qua giấy tờ, anh em đã biểu lộ ý kiến và tuyên bố rằng các vị chân phước này cần được đề nghị cho toàn thể Giáo Hội như những mẫu gương về đời sống Kitô và sự thánh thiện thích hợp với hoàn cảnh ngày nay.

"Anh em đáng kính, tôi vui mừng vì Anh em đã coi 7 vị chân phước đáng được đề nghị cho toàn thể Giáo Hội tôn kính, vì thế với quyền của Thiên Chúa toàn năng, của các Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô và của tôi, tôi tuyên bố các chân phước Jacques Berthieu, Pedro Calungsod, Giovanni Battista Piamarta, María Núi Camêlô Sallés y Barangueras, Marianne Cope, Kateri Kekakwitha và Anna Schaeffer sẽ được ghi vào sổ bộ các thánh ngày 21 tháng 10 năm nay (2012).

Và công nghị kết thúc lúc 12 giờ trưa với phép lành của Ðức Thánh Cha, và bài thánh ca Lạy Nữ Vương.

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page