Tân Trưởng Ðoàn Ðại Diện

Cộng Ðồng Âu Châu cạnh Toà Thánh

được Ðức Thánh cha tiếp kiến

 

Tân Trưởng Ðoàn Ðại Diện Cộng Ðồng Âu Châu cạnh Toà Thánh được Ðức Thánh cha tiếp kiến.

Roma (Apic 06/02/2012) - Hôm mùng 06 tháng 02 năm 2012, bà Laurence Argimon-Pistre, tân trưởng đoàn đại diện cho Cộng Ðồng Chung Âu Châu cạnh Toà Thánh, đã trình ủy nhiệm thư lên Ðức Thánh cha Bênêđíctô XVI. Bà là người Pháp, sinh năm 1953, và đã là đại diện thường trực của Ủy Ban Âu Châu cạnh tổ chức Unesco của Liên Hiệp Quốc, từ năm 2007.

Với bằng tốt nghiệp luật khoa của đại học Grenoble, Pháp quốc, bà đã hoạt động nhiều năm cho Cộng Ðồng Các Quốc Gia Âu Châu, và đã giảng dạy môn "Chính Trị Thương Mại Quốc Tế", tại Ðại Học Barcelona, Tây Ban Nha. Bà cũng đã từng là Trưởng Khối của Cộng Ðồng Âu Châu đặc trách các quốc gia Ấn Ðộ, Nêpal, Bhoutan, Chilê, và tổ chức Mercosur, tức là thị trường chung miền nam, quy tựu nhiều quốc gia thuộc Châu Mỹ Latinh.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page