Ðức Hồng y Chủ tịch HÐGM Ấn Ðộ

lên tiếng kêu gọi nhổ bỏ mọi hình thức

làm mất nhân bản tại Ấn Ðộ

 

Ðức Hồng y Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ lên tiếng kêu gọi nhổ bỏ mọi hình thức làm mất nhân bản tại Ấn Ðộ.

Bangalore, Ấn Ðộ (Apic 06/02/2012) - Trong phiên họp khoáng đại lần thứ 30 của Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ, tại Bangalore, từ mùng 06 đến mùng 08 tháng 02 năm 2012, về chủ đề: "Vai trò của Giáo hội trong công cuộc canh tân đất nước Ấn Ðộ", Ðức Hồng y Owsald Gracias, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Mumbai, kiêm chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ, đã kêu gọi hãy "nhân bản hoá những cơ cấu xã hội, chính trị, kinh tế và tôn giáo và mọi cơ chế của đất nước, nhờ sự trợ giúp của chiếc "la bàn" tôn trọng phẩm giá con người.

Kể ra những hình thức làm mất nhân bản, vô nhân và phi nhân, hiện xảy ra tại đất nước, Ðức Hồng y Gracias nhắc đến nạn đàn áp kỳ thị người nữ, nạn khinh thị những tầng lớp cùng đinh, việc chối bỏ những tự do nhân sự và tôn giáo, và mọi hình thức lạm dụng bóc lột con người. Trong hoàn cảnh hiện tại của đất nước, Giáo hội Công giáo có một vai trò đặc biệt là bảo đảm và bảo vệ phẩm giá người nghèo. Giáo hội cần dấn thân trở thành sức mạnh thúc đẩy cố gắng "nhân bản hoá" cuộc sống của hàng triệu người nghèo, nêu gương tốt cho các cơ chế, như Mẹ Têrêsa đã thực hiện.

Ðức Hồng y Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ cũng nhắc lại những mẫu gương can đảm của những anh chị em Công giáo đã bị thiệt mạng trong những vụ bạo động chống người kitô tại Bang Orissa vừa qua.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page