Ðài Phát Thanh Vatican cùng đồng hành

với những đổi thay của thời gian

 

Ðài Phát Thanh Vatican cùng đồng hành với những đổi thay của thời gian.

Vatican (Apic 01/02/2012) - Phát biểu trên Ðài Phát Thanh Vatican, nhân dịp Ngày Quốc Tế Ðầu Tiên về Ðài Phát Thanh, do cơ quan Unesco của Liên Hiệp Quốc thành lập vào ngày 13 tháng 02 hằng năm, Linh mục Fêdêricô Lombardi, Tổng Giám Ðốc Ðài Vatican, kiêm Giám Ðốc Phòng Báo Chí Toà Thánh, đã nhận định rằng: Ðài phát thanh Vatican không còn chỉ là một "đài phát thanh đơn thuần" như trước đây, nhưng nay được biến đổi trong thế giới "đa phương tiện thông tin quần chúng" (multi-media). Tuy nhiên, việc thay đổi này không thay đổi những mục tiêu ưu tiên của Ðài, như là một "đài phát thanh của Ðức Giáo hoàng", và ưu tiên hướng về Phi Châu và các quốc gia Á Rập, nơi mà "làn sóng ngắn phát thanh" vẫn còn là phương tiện được dân chúng sử dụng. Ðược biết, từ tháng 11 năm 2011, tổ chức Unesco của Liên Liệp Quốc đã quyết định chọn ngày 13 tháng 02 hằng năm, làm Ngày Quốc Tế Phát Thanh.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page