Vị giảng phòng cho Ðức Thánh cha

và giáo triều Roma trong

Mùa chay năm 2012

 

Ðức Hồng y Laurent Monsengwo Pasinya sẽ là vị giảng phòng cho Ðức Thánh cha và giáo triều Roma trong Mùa chay năm 2012.

Vatican (Apic 09/02/2012) - Ðức Hồng y Laurent Monsengwo Pasinya, người Congo, Phi Châu, năm nay 72 tuổi, nổi tiếng là người can đảm bênh vực cho những lợi ích của đại lục Phi Châu. Ngài là người Phi Châu đầu tiên đậu bằng tiến sĩ Kinh thánh tại Học Viện Giáo Hoàng về Kinh Thánh ở Roma, vào năm 1970. Ðức Hồng y Pasinya sẽ giảng phòng cho Ðức Thánh cha Bênêđíctô XVI và giáo triều từ ngày 26 tháng 02 đến 03 tháng 03 năm 2012.

Ðược Ðức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiêm làm giám mục phụ tá giáo phận Inongo, tháng 2 năm 1980. Năm 1988, ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Kisangani. Từ năm 1984 cho đến năm 1992, ngài dồng thời kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch Hội Ðồng Giám mục Zaire, tên gọi cũ của Cộng Hoà Dân Chủ Congo từ năm 1971 cho đến năm 1997.

Là con người dấn thân phục vụ cho nền hoà bình của đất nước, Ðức Tổng Giám mục Monsengwo Pasinya còn là người trung gian giúp giải quyết cuộc khủng hoảng đã tác hại đất nước Zaire (tức Cộng Hoà Dân Chủ Congo ngày nay) từ năm 1991 đến năm 1996, dười thời cai trị độc tài của lãnh tụ Mobutu.

Năm 2007, ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục thủ đô Kinshasa, và ngày 20 tháng 10 năm 2010, được Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI phong tước Hồng y. Năm 2008, ngài là người Phi Châu đầu tiên được bổ nhiệm vào chức vụ Tổng thư ký chuyên biệt của khoá họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Lời Chúa. Hiện tại, Ðức Hồng y Monsengwo Pasinya kiêm nhiệm chức vụ Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Congo, và chức vụ Ðồng Chủ tịch phong trào quốc tế Hoà Bình Chúa Kitô (Pax Christi).

Dấn thân trong lãnh vực chính trị, Ðức Hồng y là người hăng say bênh vực cho những lợi ích đích thật của Phi Châu nói chung, và của đất nước Congo của ngài nói riêng. Ngài đã can đảm lên tiếng nhiều lần chống lại những nhà chính trị độc tài để ủng hộ đường lối dân chủ và thực hiện công bằng.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page