Giáo hội cương quyết làm chứng

cho những giá trị Tin mừng

 

Phát ngôn viên của Tòa Thánh nhấn mạnh rằng Giáo hội cương quyết làm chứng cho những giá trị Tin mừng.

Roma (Apic 04/02/2012) - Trong lần phát biểu trên Ðài Vatican, hôm đầu tháng 02 năm 2012, cha Federico Lombardi, giám đốc Phòng Báo Chí Toà Thánh, đã nói rằng Giáo hội luôn dấn thân và cương quyết làm chứng cho những giá trị Tin mừng.

Theo vị phát ngôn viên của Tòa Thánh, Toà Thánh và Giáo hội Công giáo trong những năm này đang bị tấn công bởi hai vấn đề nổi bật, một là vấn đề lạm dụng tình dục các vị thành niên, hai là vấn đề trong suốt tài chánh.

Về vấn đề thứ nhất, cha Lombardi nhắc lại rằng đường lối giải quyết do Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI đề ra, và sự dấn thân giải quyết của các giáo hội địa phương, đang khơi dậy những sáng kiến gồm nhiều bước: từ việc lắng nghe các nạn nhân, đến những hành động cụ thể nâng đỡ, tìm hiểu sâu xa những nguyên nhân, gây ý thức mới và phòng ngừa. Những sáng kiến cụ thể này, theo cha Lombardi, cho phép chúng ta quả quyết cách tin tưởng rằng chúng ta đang đi đúng đường, để vượt qua cơn khủng hoảng này.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng trong những ngày từ mùng 06 đến mùng 09 tháng 02 năm 2012, Ðại Học Giáo Hoàng Gregôriana, Roma, đã tổ chức khoá họp, với sự tham dự của những đại diện của hơn 100 Hội Ðồng Giám Mục từ khắp nơi trên thế giới, và của khoảng 30 dòng tu, theo chủ đề: "Tiến đến việc chữa lành và canh tân". Sau những ngày hội thảo, các tham dự viên đã cụ thể ủng hộ việc thành lập một trung tâm tư vấn quốc tế để tiếp tục thực hiện tiến trình chữa lành và canh tân này.

Liên quan đến vấn đề thứ hai, về việc duy trì sự trong suốt trong lãnh vực kinh tế tài chánh, cha Lombardi cho biết Toà Thánh cố gắng đặt những cơ cấu kinh tế tài chánh của mình, cụ thể là cơ cấu được biết đến với danh gọi là "Nhà Băng Vatican", trong hệ thống quốc tế kiểm soát tài chánh, áp dụng những biện pháp hữu hiệu chống lại những tệ nạn như nạn rửa tiền, nạn chuyển tiền cho các tổ chức phạm pháp và khủng bố. Vị Giám đốc Phòng Báo Chí Toà Thánh cũng xác định rằng những hoạt động kinh tế tài chánh của Giáo Hội được thực hiện trong suốt và chắc chắn; và điều này góp phần không nhỏ vào công cuộc rao giảng phúc âm của Giáo Hội.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page