Khai mạc Hội nghị quốc tế về

nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên

 

Khai mạc Hội nghị quốc tế về nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.

Roma (SD 6-2-2012) - Chiều ngày 6 tháng 2 năm 2012, Ðức Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin, đã thuyết trình khai mạc Hội nghị quốc tế nhắm đối phó với tệ nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.

Hội nghị diễn ra từ ngày 6 đến 9 tháng 2 năm 2012 tại Ðại học Giáo Hoàng Gregoriana ở Roma về chủ đề "Tiến đến sự chữa lành và đổi mới", với sự tham dự của lối 200 người trong đó có các Giám Mục đại diện 110 Hội Ðồng Giám Mục trên thế giới và các Bề trên của 30 dòng tu, cùng với nhiều chuyên gia.

Cha Viện trưởng Ðại học Gregoriana Francois Xavier Dumortier, cùng với Cha Bề trên Tổng quyền dòng Tên Adolfo Nicolas đã chào mừng các tham dự viên, trước khi Ðức Hồng Y Levada thuyết trình từ lúc 6 giờ rưỡi về đề tài "Nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên: một câu trả lời đa diện cho thách đố này".

Ðức Hồng Y đã gợi lại tiến trình lịch sử của vấn đề, đặc biệt là vai trò của Bộ giáo lý đức tin trong việc xét xử các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, theo sự ủy thác của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2, sau khi tội này được xếp vào loại những tội nặng nhất. Ðức Hồng Y Levada đặc biệt cám ơn ÐTC đương kim về vai trò của ngài khi còn làm Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin trong việc xử lý con số các phúc trình về những vụ lạm dụng này ngày càng được gửi về bộ.

Ðức Hồng Y cho biết trong thập niên qua, đã có hơn 4 ngàn vụ được đệ trình Bộ giáo lý đức tin. Tình trạng này một đàng cho thấy nếu chỉ có câu trả lời cho thảm trạng này về mặt giáo luật mà thôi thì không đủ, cần có một câu trả lời đa diện nữa. Bộ thấy rằng ngoài việc áp dụng đúng đắn các qui tắc kỷ luật đối với các giáo sĩ phạm lỗi, còn phải mở rộng nhãn giới về việc giúp chữa lành các nạn nhân, thăng tiến các chương trình bảo vệ trẻ em và người trẻ, thúc giục các Giám Mục giáo dục các cộng đồng tín hữu về trách nhiệm đối với giới trẻ, cộng tác với các bộ khác của Tòa Thánh và các Hội Ðồng Giám Mục để đảm bảo sự huấn luyện thích hợp cho các Linh Mục ngày nay và các Linh Mục tương lai về các khía cạnh liên quan đến vấn đề lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.

Phần lớn bài thuyết trình của Ðức Hồng Y Levada dành để quảng diễn phần đầu trong Thông tư của Bộ giáo lý đức tin ngày 3 tháng 5 năm ngoái (2011) gửi các Hội Ðồng Giám Mục trên thế giới về việc đề ra những đường hướng đối phó với những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.

Ðức Hồng Y lần lượt lưu ý về các nạn nhân bị lạm dụng tính dục, vấn đề bảo vệ trẻ vị thành niên, việc huấn luyện các Linh Mục và tu sĩ tương lai, sự nâng đỡ dành cho các linh mục, sau cùng là sự cộng tác với chính quyền dân sự. Giáo Hội cổ võ sự cộng tác này như một nhiệm vụ, tuy nhiên các chức sắc của Giáo Hội phải tránh mọi sự thỏa hiệp vi phạm bí tích giải tội: tòa trong của bí tích này không thể bị vi phạm.

Ðức Hồng Y Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin nhấn mạnh rằng Tông thư của Bộ gửi các Hội Ðồng Giám Mục không hề có nghĩa là có sự chuyển nhượng quyền bính hoặc trách nhiệm của các Giám Mục giáo phận và các Bề trên dòng tu cho Hội Ðồng Giám Mục. Ngoài ra, chính các Giám Mục và các Bề trên thượng cấp của các dòng tu có nghĩa vụ phải tham gia việc soạn thảo các đường hướng chỉ đảo và phải tuân hành các đường hướng này vì thiện ích của Giáo Hội, sau khi các qui tắc chỉ đạo ấy được Bộ giáo lý đức tin phê chuẩn. Không một Giám Mục hoặc Bề trên thượng cấp nào có thể coi mình được miễn chuẩn khỏi sự cộng tác ấy". (SD 6-2-2012)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page