Ðức Thánh Cha chủ sự Kinh chiều

và kinh Te Deum cuối năm 2011

 

Ðức Thánh Cha chủ sự Kinh chiều và kinh Te Deum cuối năm 2011.

Vatican (SD 31-12-2011) - Lúc 5 giờ chiều 31 tháng 12 năm 2011, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã chủ sự buổi hát kinh chiều I lễ trọng kính Ðức Maria là Mẹ Thiên Chúa và kinh Te Deum Tạ Ơn Chúa, nhân dịp kết thúc năm dương lịch.

Hiện diện tại Ðền thờ Thánh Phêrô còn có hơn 20 Hồng Y, đặc biệt là Ðức Hồng Y Agostino Vallini, Giám Quản Roma, các Giám Mục phụ tá và lối 20 Giám Mục khác, đông đảo các cha sở và tín hữu cùng với Ông Ðô Trưởng và chính quyền miền Lazio và thành phố Roma.

Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tăng cường niềm tín thác nơi Thiên Chúa giữa bao nhiêu khó khăn của đời sống thường nhật. Ngài nói: "Không còn chỗ cho lo lắng đứng trước thời gian trôi qua mà không trở lại; giờ đây có chỗ cho lòng tín thác vô biên nơi Thiên Chúa, Ðấng mà chúng ta biết mình được Ngài yêu thương, chúng ta sống cho Chúa và cuộc sống chúng ta qui hướng về Chúa trong khi chờ đợi Ngài trở lại. Từ khi Ðấng Cứu Thế giáng lâm từ trời, con người không còn là nô lệ của một thời gian trôi qua mà không có lý do, hoặc thời gian bị ghi đậm bằng cơ cực, sầu muộn và đau khổ. Con người là con của một vị Thiên Chúa đi vào thời gian để cứu vớt thời gian khỏi tình trạng vô nghĩa hoặc khỏi sự tiêu cực. Ngài đã cứu chuộc toàn thể nhân loại, mang cho loài người một viễn tượng mới về một cuộc sống là tình yêu vĩnh cửu". Giáo Hội sống và tuyên xưng chân lý ấy và còn muốn công bố chân lý này ngày nay với một năng lực tinh thần được đổi mới.

Cũng trong bài giảng, Ðức Thánh Cha mời gọi toàn thể cộng đoàn giáo phận Roma cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa vì công tác đã thực hiện được để phục vụ Tin Mừng tại thành phố này. Ngài cũng điểm những sinh hoạt nổi bật của Giáo Phận trong năm 2011, những hoạt động mục vụ bình thường qua dự án tên là "thuộc về Giáo Hội và đồng trách nhiệm mục vụ", với mục đích đặt công việc rao giảng Tin Mừng vào chỗ đứng thứ I, để giúp các tín hữu tham dự các bí tích với tinh thần trách nhiệm và với nhiều thành quả hơn.

Trong chiều hướng đó, Ðức Thánh Cha nói: "các môn đệ Chúa Kitô được mời gọi làm tái sinh nơi bản thân và tha nhân lòng tưởng nhớ Thiên Chúa, niềm vui sống Thiên Chúa và làm chứng cho Chúa, đi từ câu hỏi ngày càng có tính chất bản thân: tại sao tôi tin? Cần dành chỗ đứng thứ I cho chân lý, liên minh giữa đức tin và lý trí như hai đôi cánh của tinh thần con người, nhờ đó tâm trí con người bay bổng lên chiêm ngắm Ðấng là Chân Lý".

Cuối kinh chiều, có nghi thức đặt Mình Thánh Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa. Sau đó, Ðức Thánh Cha đã ra quảng trường thánh Phêrô viếng thăm và cầu nguyện hang đá khổng lồ tại đây.

Lúc 10 giờ rưỡi tối 31 tháng 12 năm 2011, Ðức Hồng Y Giovanni Lajolo, nguyên Chủ tịch Phủ Thống đốc quốc gia thành Vatican, đã chủ sự buổi canh thức tại Quảng trường thánh Phêrô để cầu nguyện cho sự hiệp nhất và hòa bình trong các gia đình và giữa các dân nước. Buổi canh thức do Phong trào tình yêu gia đình tổ chức và cổ võ. (SD 31-12-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page