Ðức Thánh cha có thể sẽ triệu tập

Công nghị Hồng y vào tháng 02 năm 2012

 

Ðức Thánh cha có thể sẽ triệu tập Công nghị Hồng y vào tháng 02 năm 2012.

Roma (Apic 28/12/2011) - Theo nguồn tin có cơ sở của Hãng Tin I-Media, thì rất có thể Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI sẽ triệu tập Công Nghị Hồng y, vào hai ngày 18 và 19 tháng 02 năm 2012 để phong tước hồng y cho những vị mới. Nếu đúng vậy thì đây sẽ là Công nghị Hồng y lần thứ 04 của Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI.

Cũng theo hãng tin I-Media, thì vào khoảng giữa tháng Giêng năm 2012, Ðức Thánh cha sẽ loan tin triệu tập Công nghị và danh sách những tân hồng y.

Trong ba lần công nghị vừa rồi, lần thứ nhất vào tháng 03 năm 2006, lần thứ hai vào tháng 11 năm 2007, và lần thứ ba vào tháng 11 năm 2010, tổng cộng Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã phong tước Hồng y cho 62 vị, trong số này còn 50 vị dưới 80 tuổi, nghĩa là tuổi có thể vào Mật Viện bầu tân giáo hoàng khi cần.

Theo ước lượng của hãng tin I-Media, thì vào tháng Giêng năm 2012, sẽ có hai vị hồng y đến hạn tuổi 80, là Ðức Hồng y Saraiva Martins, người Bồ Ðào Nha, và Ðức Hồng y Zen Se Kiun (Trần Nhật Quân), người Hồng Kong. Như vậy, Ðức Thánh cha sẽ cần có thêm tối thiểu 13 vị tân hồng y dưới 80 tuổi, để giữ trọn luật phải có đủ 120 vị còn quyền bầu giáo hoàng. Nhưng theo hãng tin I-Media, dựa trên những thông tin đáng tin cậy từ Vatican, thì Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI sẽ chọn lên nhiều tân hồng y hơn con số 13, trong số này dĩ nhiên là những vị đang đứng đầu các cơ quan, các bộ, tại Toà Thánh, đã được bổ nhiệm trong thời gian qua, nhưng chưa có tước vị Hồng y, chẳng hạn như Ðức Tổng Giám mục Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền Giáo, vừa được bổ nhiệm đứng đầu Bộ Truyền Giáo năm 2011, và chưa có tước vị hồng y. Ngoài ra, cũng còn phải kể đến những Toà Tổng Giám Mục trên thế giới, mà vị đứng đầu thường là những vị Hồng y.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page