Các tín hữu Kitô tại Iraq

cầu nguyện cho hòa bình

vào Lễ Giáng Sinh

 

Các tín hữu Kitô tại Iraq cầu nguyện cho hòa bình vào Lễ Giáng Sinh.

Iraq (Zenith 24/12/2011) - Trong một bản tin loan đi hôm 24 tháng 12 năm 2011, hãng tin Zenit cho biết những viên chức Công giáo Chaldea đã hủy bỏ truyền thống Thánh lễ nửa đêm Vọng Giáng Sinh ở Iraq vì sợ những rủi ro về mặt an ninh, vì có thể có những cuộc tấn công mới.

Ðức cha Mar Shelmon Warduni, Giám mục phụ tá Giáo phận Patricarchate Babylon, Iraq, thuộc Giáo hội Công Giáo Chaldea, đã nói rằng: "Chúng tôi có nhiều vấn đề trở lực bởi bối cảnh không có hòa bình và biện pháp an ninh, vì thế rủi ro và hiểm nguy là vấn đề thường trực". Ðức cha Warduni nói thêm rằng, dù nhiều rủi ro, đối với những Kitô hữu ở Iraq, thì "Bổn phận của chúng tôi là cầu nguyện cho hòa bình. Tôi xin Chúa Hài Ðồng Bethlehem cho chúng tôi được an toàn và hòa bình, cho chúng tôi hân hoan và hòa bình trong mùa thiêng liêng này. Chúng tôi sẽ kêu vang cùng với các thiên thần: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, và bình an dưới thế. Chúng tôi xin Người duy nhất điều này, và không chỉ cho người dân Iraq, cho những Kitô hữu Iraq, mà còn cho mọi người ở Trung Ðông nữa".

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page