Martin Luther đã không muốn

thiết lập một giáo hội mới

nhưng chỉ muốn canh tân Giáo Hội

 

Ðức Hồng y Chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về Hiệp Nhất Kitô hữu nói rằng ông Martin Luther đã không muốn thiết lập một giáo hội mới, nhưng chỉ muốn canh tân Giáo Hội.

Berlin, Ðức quốc (Apic 26/12/2011) - Trong một cuộc phỏng vấn trên đài Truyền Hình Ðức dịp lễ Giáng sinh năm 2011, Ðức Hồng y Kurt Koch, người Thuỵ Sĩ, Chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về Hiệp Nhất Kitô hữu, đã tuyên bố rằng ngày xưa Martin Luther đã không muốn thiết lập một giáo hội mới, nhưng chỉ muốn canh tân Giáo Hội.

Cũng trong bài phỏng vấn, Ðức Hồng Koch đã mời gọi các tín hữu Công giáo và những anh chị em Tin lành Luthêrô hãy cùng nhau suy nghĩ về 1,500 năm lịch sử hiệp nhất với nhau, trước khi chia rẽ nhau. Ðiều này sẽ dẫn đến những viễn ảnh mới để hiểu nhau hơn về biến cố "Cải Cách" ở thế kỷ thứ XVI.

Theo Ðức Hồng y Chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về Hiệp Nhất Kitô hữu, cần thực hiện cuộc "chữa lành ký ức" trong tiến trình đối thoại đại kết hiện nay giữa các giáo hội. Ðáp lại những phản ứng tiêu cực và thất vọng của những anh chị em Tin Lành Ðức sau chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha Bênêđíctô XVI tại Ðức vào tháng 09 năm 2011, Ðức Hồng y Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về Hiệp nhất Kitô hữu đã đặt lại vấn đề như sau: "Có những chờ đợi của anh chị em Tin Lành Ðức trên bình diện đại kết, mà không được thỏa mãn. Nhưng chúng ta cần hỏi lại: những chờ đợi đó có được biện minh hay không?

Theo Ðức Hồng y Koch, bài diễn văn Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI đã đọc tại thành phố Erfurt, khi gặp gỡ với anh chị em Tin Lành Ðức vào ngày 23 tháng 09 năm 2011, đã nêu ra một đường hướng mới cho tương lai đối thoại đại kết. Mặc dù người Công giáo và anh chị em Tin Lành chưa đạt được sự hiểu chung về Bí Tích Thánh Thể và Bữa Tiệc Ly, và vì thế việc cử hành Thánh Thể chung với nhau --- như người ta chờ đợi-là điều hiện thời chưa thể làm được. Tuy nhiên điều không thể thực hiện này có thể trở nên một khích lệ để tiếp tục đối thoại với nhau nhằm tiến đến sự hiệp thông Giáo hội.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page