Ðức Thánh Cha chủ sự Kinh Chiều

với các sinh viên Roma

 

Ðức Thánh Cha chủ sự Kinh Chiều với các sinh viên Roma.

Vatican (SD 15-12-2011) - Lúc 17 giờ rưỡi ngày 15 tháng 12 năm 2011, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã chủ sự kinh chiều trọng thể với các sinh viên đại học Roma nhân dịp chuẩn bị lễ Giáng Sinh.

Phần thánh ca trong buổi hát kinh do ca đoàn đại học gồm 180 ca viên và ban nhạc do nhạc viên thánh Cecilia gầm 50 nhạc công đảm trách. Trong số 10 ngàn người hiện diện tại buổi cầu nguyện, đặc biệt có Ðức Hồng Y Agostino Vallini, Giám quản Roma, đông đảo các vị Linh Mục tuyên úy sinh viên, và các giáo sư viện trưởng các đại học ở Roma.

Trước khi Ðức Thánh Cha tiến vào Ðền thờ thánh Phêrô, các sinh viên đã có một giờ chuẩn bị. Mở đầu là cuộc rước Ảnh Ðức Mẹ là Tòa Ðấng Khôn Ngoan do phái đoàn sinh viên đại học Tây Ban Nha mang lên cạnh bàn thờ chính của Ðền Thờ.

Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Ðức Thánh Cha diễn giải lời thư thánh Giacôbê tông đồ mời gọi các tín hữu hãy "kiên trì cho đến khi Chúa đến" (Gc 5,7) và ngài mời gọi mọi người chống lại cám dỗ muốn đặt trọn hy vọng nơi những gì nhất thời trước mắt, trong viễn tượng hoàn toàn phàm nhân, trong những dự án tuyệt hảo về kỹ thuật, nhưng lại xa vời thực tại sâu thẳm nhất, thực tại mang lại phẩm giá cao cả nhất cho con người, đó là chiều kích siêu việt, là thụ tạo được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa, và mang trong tâm hồn ước muốn nâng lên cùng Chúa."

Ðức Thánh Cha cũng cảnh giác chống lại toan tính tự mình xây dựng một thế giới không có Thiên Chúa hoặc chống lại Thiên Chúa! Kết quả được ghi đậm bằng thảm trạng các ý thức hệ chống lại con người và phẩm giá sâu xa của con người.

Sau cùng Ðức Thánh Cha mời gọi các sinh viên và giáo sư "hãy cộng tác vào công trình xây dựng xã hội của con người, liên kết đức tin với văn hóa một cách nghiêm túc. Ðể được vậy, cần luôn kiên trì tìm kiếm Tôn Nhan Thiên Chúa".

Cuối buổi hát kinh chiều, đoàn sinh viên Tây Ban Nha, nơi diễn ra Ngày Quốc Tế giới trẻ năm nay, đã trao Ảnh Ðức Mẹ là Tòa Ðấng Khôn ngoan, cho đoàn sinh viên đại học La Sapienza ở Roma để lần lượt rước tới các Nhà nguyện đại học thuộc đại học này. (SD 15-12-2011)

 

Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page