Các tin hữu Kitô tại Iraq chuẩn bị

mừng lễ Giáng Sinh trong lo sợ

vì những xung đột phe phái

 

Các tin hữu Kitô tại Iraq chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh trong lo sợ vì những xung đột phe phái.

Bagdad, Iraq (Apic 09/12/2011) - Trong một thông tin gởi về cho hãng tin Fides của Bộ Truyền Giáo, Tổ Chức Trợ Giúp Giáo Hội Ðau Khổ cho biết rằng các tín hữu Kitô tại Iraq sẽ cử hành các nghi thức truyền thống dịp Lễ Giáng Sinh trong nhà riêng và trong các nhà thờ. Thánh lễ Giáng Sinh sẽ được cử hành ban ngày vì những lý do an ninh. Tổ chức này cũng nhận định rằng đây là một lễ Giáng Sinh trong lo sợ, nhưng với đức tin không lay chuyển nơi các tín hữu Kitô.

Ðức cha Lean Benjamin Sleiman, Tổng Giám mục Công giáo nghi thức Latinh, tại thủ đô Bagdad, hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục giúp cho Irak được mau trở thành "quốc gia pháp định".

Bên cạnh đó, Tổ chức phi chính phủ có tên là "Nhóm Quốc Tế Hỗ Trợ Quyền Lợi của Các Nhóm Thiểu số" nhận định rằng tại Iraq, con số những cuộc tấn công, hăm doạ và kỳ thị nhắm vào các nhóm thiểu số đang ngày một gia tăng, vì thế đất nước cần có bộ luật chống kỳ thị. Nghiên cứu của Tổ chức phi chính phủ này xác nhận rằng hiện tượng di dân đang làm cho các cộng đồng thiểu số từ từ biến mất. Trong bầu khí có nạn kỳ thị và loại trừ phổ biến như vậy, những người thuộc cộng đồng thiểu số phải chịu cảnh khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, giáo dục cũng như các trợ giúp về y tế.

Ðược biết, tổng số dân thuộc các nhóm thiểu số chiếm 5% dân số toàn quốc Iraq, nhưng lại chiếm 20% số người tị nạn.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page