Chủ tịch Phong Trào "Tổ Ấm" (Focolare)

nhận "Giải Thưởng Âu Châu

Mẹ Têrêsa về phục vụ sự sống"

 

Chủ tịch Phong Trào "Tổ Ấm" (Focolare) nhận "Giải Thưởng Âu Châu Mẹ Têrêsa về phục vụ sự sống".

Roma (Apic 13/12/2011) - Hôm 10 tháng 12 năm 2011, Chị Maria Voce, chủ tịch phong trào "Tổ Ấm" (Focolare) đã nhận giải thưởng nói trên, đúng vào ngày Công Bố Hiến Chương Nhân Quyền (10 tháng 12 năm 1948), trước sự hiện diện của Ðức Hồng y Antonelli, chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về Gia Ðình, Chủ Tịch Ủy Ban Hiến Ðịnh của Quốc Hội Âu Châu, và nhiều đại diện của các phong trào phò sự sống tại 13 quốc gia âu châu.

Ðược thiết lập vào năm 2008, để ghi nhớ chị Chiara Lubich, người sáng lập phong trào Focolare và đã qua đời cùng năm 2008, giải thưởng này nhằm tôn vinh bất cứ ai nêu gương "quảng đại và hữu hiệu" phục vụ phẩm giá con người, phục vụ tình thương và sự sống, để góp phần xây dựng nền Văn Hoá Tôn Trọng nhân quyền.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page