Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ

kỷ niệm 40 năm ban hành Tông Huấn

"Hiệp Thông và Tiến Bộ"

về các phương tiện truyền thông xã hội

 

Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ kỷ niệm 40 năm ban hành Tông Huấn "Hiệp Thông và Tiến Bộ" về các phương tiện truyền thông xã hội.

Fribourg, Thụy Sĩ (Apic 14/12/2011) - Ðược biết, Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ cùng với Liên Ðoàn Công Giáo Thuỵ Sĩ về Báo Chí, sẽ cùng tổ chức Ngày Họp mặt để kỷ niệm 40 năm ban hành Tông Huấn "Hiệp Thông và Tiến Bộ" (Communio et Progressio) về các phương tiện truyền thông xã hội.

Dự kiến, ngày Gặp Gỡ và Suy Tư này sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng giêng năm 2012, tại Ðại Học Chúa Nhân Từ, ở Fribourg, Thụy Sĩ, với chủ đề: "(Phải chăng) Hiệp Thông bước ra, Cộng Ðoàn bước vào? Giáo Hội và các phương tiện truyền thông xã hội đứng giữa sự toàn cầu hoá và chủ trương duy cộng đoàn".

Ban tổ chức dự trù có sự tham dự của Ðức Tổng Giám mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về Truyền Thông Xã Hội, và sự góp mặt của những nhà hoạt động truyền thông trong giáo hội tại Thuỵ Sĩ.

Dù đã được công bố cách đây 40 năm, nhưng tông huấn "Hiệp Thông và Tiến Bộ", hiến chương mục vụ của giáo hội công giáo về các phương tiện truyền thông, không mất đi tính cách thời sự của nó. Ðược biết, Công Ðồng Vaticanô II, với chương trình thật dày đặc, chỉ có thể công bố Sắc Lệnh ngắn "Inter Mirifica" (Những Ðiều Kỳ Diệu) về các Phương Tiện Truyền Thông, và ủy thác cho các chuyên viên công việc bổ túc Sắc Lệnh Công Ðồng mà kết quả là Tông Huấn "Hiệp Thông và Tiến Bộ" (Communio et Progressio) được công bố năm 1972.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page