Thánh lễ và Nghi thức tiếp nhận

các ứng viên Phó tế

 

Thánh lễ và Nghi thức tiếp nhận các ứng viên Phó tế.

Hải Phòng, Việt Nam (GP Hải Phòng 7-12-2011) - Vào hồi 18 giờ tối ngày 07 tháng 12 năm 2011, ngày áp lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tại Nhà nguyện Tòa Giám Mục Hải Phòng, Ðức Cha Giuse Vũ Văn Thiên đã dâng Thánh lễ Tạ ơn và cử hành Nghi thức tiếp nhận các ứng viên chức thánh cho 8 thày khóa X (2004-2011). Ðây là những thày của Ðịa phận đã mãn trường Ðại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội từ tháng 6 năm 2011.

Ðược biết, các thày đã có chương trình truyền chức trên Ðại Chủng viện vào ngày 25 tháng 3 năm 2011 như lệ hàng năm, nhưng do áp dụng bản Ratio mới về đào tạo các ứng sinh linh mục nên chương trình này bị dời lại. Chính vì thế, các thày đã được rao trong Ðịa phận từ dịp đầu năm Âm lịch. Như vậy, có lẽ đậy là trường hợp có thời gian "rao" dài nhất từ trước đến giờ, tới gần một năm.

Trong bài giảng lễ trước khi cử hành Nghi thức tiếp nhận, Ðức Cha Giuse đã đưa ra những nhận định sâu sắc về tình trạng ơn gọi Linh mục ngày nay. Tiếp đến ngài nhấn mạnh đến giá trị cao quý của sứ vụ Linh mục, một sứ vụ kỳ diệu làm cho một con người tầm thường có khả năng thực hiện những công việc của chính Ðức Ki-tô, Ngôi Lời Thiên Chúa. Tuy nhiên, sống đúng được sứ mạng Linh mục cao cả ấy không phải là điều đơn giản, nhất là trong môi trường sống hiện nay. Vì thế, Ðức Cha mời gọi các ứng viên chức thánh phải luôn nỗ lực, trung thành vớ ơn gọi, cụ thể trung thành với những điều các thày sẽ hứa với Thiên Chúa và Hội Thánh một cách công khai trong Nghi thức tiếp nhận sắp cử hành.

Thiết tưởng, chúng ta cũng nên nói sơ lược về Nghi tiếp nhận ứng viên chức thánh trong Giáo Hội.

Nghi thức tiếp nhận ứng viên chức thánh là một nghi thức bắt buộc trước khi cử hành Bí tích Truyền chức thánh để diễn tả đầy đủ các khía cạnh ý nghĩa của Bí tích. Trong nghi thức tiếp nhận ứng viên chức thánh Phó tế, các ứng viên sẽ được thẩm vấn và phải hứa hai điều quan trọng của đời sống giáo sĩ, đó là độc thân và đọc kinh Thần vụ hằng ngày. Tiếp đó, các vị cũng phải công khai tuyên xưng đức tin và hứa giữ những điều đã tuyên xưng đó. Bản tuyên xưng đức tin này chủ yếu dựa trên các điều phải tin trong kinh Tin Kính.

Ðược biết, các thày được tiếp nhận trong Nghi thức này sẽ được phong chức Phó tế vào ngày hôm sau, mùng 8 tháng 12 năm 2011, ngày lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Chúng ta hãy thêm lời cầu nguyện cho các thày được chuẩn bị tâm hồn xứng đáng trong ngày lễ, và luôn sống xứng đáng trong suốt cuộc đời.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin cho quý vị và các Bạn ngày lễ trọng đại này của Giáo phận.

 

Quản trị viên; Khương Vũ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page