Giáo Hội Anh Giáo không chấp nhận

cử hành lễ hôn phối trong nhà thờ

cho những đôi đồng tính

 

Giáo Hội Anh Giáo không chấp nhận cử hành lễ hôn phối trong nhà thờ cho những đôi đồng tính.

Luân Ðôn, Anh quốc (Apic 05/12/2011) - Theo các báo chí Anh quốc, từ hôm thứ hai mùng 05 tháng 12 năm 2011, một đạo luật dân sự mới của chính quyền Anh quốc bắt đầu có hiệu lực nhìn nhận hai người đồng tính kết hôn với nhau.

Phản ứng đối với luật mới này, Giáo Hội Anh Giáo tại Anh quốc đã tuyên bố rằng: giáo hội không cho phép các đôi đồng tính dân sự được cử hành trong các nhà thờ của giáo hội, trừ khi Hội Ðồng Chung của Giáo Hội đồng ý.

Theo ông William Fittall, tổng thư ký của Giáo hội Anh giáo, thì mỗi nơi phụng tự cần phải có phép rõ ràng của "hội đồng toàn quốc" của Giáo Hội Anh Giáo trước khi tiếp nhận đôi hôn phối đồng phái tính.

Ông Peter Tatchell, người tranh đấu cho những quyền lợi của những đôi đồng tính, đã lên tiếng tố cáo lập trường trên của Giáo hội Anh giáo như là xúc phạm đến quyền tự do tôn giáo. Ông cũng đã phê bình chính quyền Anh quốc vì đã không thành công buộc các nhóm nhận cử hành lễ hôn phối cho các đôi đồng tính theo như đạo luật dân sự vừa có hiệu lực.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page