Ðức Hồng y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh

mừng sinh nhật lần thứ 77

 

Ðức Hồng y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh mừng sinh nhật lần thứ 77.

Roma (Apic 2/12/2011) - Hôm thứ sáu, 02 tháng 12 năm 2011, Ðức Hồng y Tarcisio Bertone, tu sĩ dòng Salêsien, hiện là Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, đã mừng sinh nhật thứ 77 của ngài, tại Vatican.

Ðức Hồng y Tarcisio Bertone được bổ nhiệm làm Quốc Vụ Khanh Toà Thánh ngày 15 tháng 9 năm 2006, sau khi Ðức Thánh cha Bênêđíctô XVI chấp thuận đơn từ chức của vị tiền nhiệm là Ðức Hồng y Angelo Sodano.

Theo Giáo Luật và theo Tông Hiến "Pastor Bonus" (Mục Tử Nhân Lành) ban hành năm 1988 về việc cải tổ giáo triều Roma, thì các vị Hồng y tại giáo triều phải trình thư từ nhiệm khi đến tuổi 75; nhưng trong thực tế những vị đứng đầu các bộ thường được lưu nhiệm thêm một thời gian.

Còn nhớ vị tiền nhiệm của Ðức Hồng y Bertone, là Ðức Hồng y Angelo Sodano, đã được Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI lưu nhiệm cho đến gần 79 tuổi mới được nghỉ hưu. Rồi Ðức Hồng y Agostino Casaroli, quốc vụ khanh toà thánh của Ðức cố Gioan Phaolô II, từ năm 1979 cho đến năm 1990, được nghỉ hưu sau 76 tuổi. Cũng vậy, được biết, vào tháng 12 năm 2009, nghĩa là khi ngài ở tuổi 75, Ðức Hồng y Tarcisio Bertone đã đệ đơn từ nhiệm, nhưng Ðức Bênêđictô XVI đã lưu nhiệm ngài cho đến hiện nay.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page