Vị giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng nói rằng

đời sống của người Kitô hữu

là một chọn lựa ngược dòng đời

 

Vị giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng nói rằng đời sống của người Kitô hữu là một chọn lựa ngược dòng đời.

Roma (Apic 2/12/2011) - Theo truyền thống, hằng năm trong Mùa Vọng, vị giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng sẽ có bốn bài giảng dành cho Ðức Thánh cha và các cộng tác viên của ngài tại Vatican, tại Nhà Nguyện Redemptoris Mater (Mẹ Ðấng Cứu Thế).

Cũng theo truyền thống đó, năm 2011, trong bài giảng thứ nhất của mình, hôm mùng 02 tháng 12 năm 2011, cha Raniero Cantalamessa, tu sĩ dòng Capucin và là nhà giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng, đã gợi lại những đặc điểm của thời khởi đầu kitô giáo giống với những đặc điểm của thời đại hôm nay, và mời gọi những người kitô hôm nay đừng có thái độ thụ động chấp nhập chịu thua, nhưng hãy can đảm đi ngược dòng trong một thế giới đã bị trần tục hoá. Cụ thể, ngài nói rằng: "Sống đời kitô không phải là một thói quen, cũng không phải là một thời trang, nhưng là một chọn lựa sống ngược dòng đời, cả đôi khi phải đối diện với nguy hiểm cho tính mạng. Sự thành công của công cuộc tái rao giảng Phúc Âm hôm nay tuỳ thuộc vào lượng Ðức Tin mà chúng ta thành công khơi dậy trong Giáo Hội, nơi chính những nhà rao giảng Tin Mừng. Chúng ta cần loại bỏ mọi tâm tình an phận và cảm thấy đơn yếu."

Vị giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng cũng nhìn nhận rằng người kitô hôm nay sống trong một thế giới bị đóng kín trong chủ thuyết trần tục, say mê những thành công của kỹ thuật và những khả năng của khoa học, và có tâm thức phản kháng đối nghịch với lời rao giảng Tin Mừng.

Ðược biết, Mùa Vọng năm 2011, cha Raniero Cantalamessa sẽ dành cả bốn bài giảng cho chủ đề công cuộc rao giảng Phúc Âm, mà đối tượng là chính Ðức Thánh cha và các cộng tác viên của ngài ở Vatican.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page