Sứ Ðiệp Tòa Thánh

nhân ngày SIDA

 

Sứ Ðiệp Tòa Thánh nhân ngày SIDA.

Vatican (SD 1-12-2011) - Hội đồng Tòa Thánh mục vụ y tế kêu gọi cho mọi bệnh nhân bị HIV-Sida được thuốc men chữa trị, ngăn cản sự lây bệnh từ người mẹ sang người con, đồng thời cổ võ thái độ đúng đắn và trách nhiệm đối với tính dục.

Lời kêu gọi trên đây được Ðức Tổng Giám Mục Zygmunt Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ y tế, đưa ra trong sứ điệp công bố hôm 1 tháng 12 năm 2011, nhân ngày thế giới về HIV-Sida.

Ðức Tổng Giám Mục gọi ngày này là thời điểm thích hợp để tái đẩy mạnh cuộc chiến chống lại thành kiến xã hội đối với các bệnh nhân HIV-Sida, cũng như tái khẳng định sự gần gũi tinh thần và vật chất đối với những người bị nhiễm bệnh và với thân nhân của họ.

Ðức Tổng Giám Mục Zimowski nhận xét rằng mặc dù cộng đồng quốc tế dấn thân từ hơn 20 năm nay chống sự nhiễm bệnh HIV-Sida, nhưng mỗi năm vẫn còn khoảng 1 triệu 800 ngàn người chết vì bệnh này. Nhiều người trong số họ lẽ ra vẫn có thể sống bình thường nếu được thuốc men chữa trị thích hợp.

Vị Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ y tế cũng khẳng định rằng một điều từ nay không thể biện minh được đó là sự lây bệnh từ người mẹ sang đứa con nhỏ. Ngoài ra, một điều cơ bản khác, đó là sự huấn luyện, giáo dục, nhất là cho các thế hệ trẻ về tính dục, dựa trên một nền nhân loại học ăn rễ sâu nơi luật tự nhiên và được Lời Chúa soi sáng. Giáo Hội và Huấn Quyền của Hội Thánh kêu gọi một lối sống dành ưu tiên cho sự tiết dục, chung thủy trong hôn nhân, từ khước sự lang chạ tình dục như Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã nêu rõ trong Tông Huấn Africae munus mới công bố. (SD 1-12-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page