Ðức Thánh cha tiếp kiến

các tham dự viên Hội nghị Quốc tế

Lần thứ 26 của Hội Ðồng Giáo hoàng

đặc trách y tế

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến các tham dự viên Hội nghị Quốc tế Lần thứ 26 của Hội Ðồng Giáo hoàng đặc trách y tế.

Roma (Apic 27/11/2011) - Hôm thứ bảy, 26 tháng 11 năm 2011, Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI đã gặp gỡ các tham dự viên tham dự Hội Nghị Quốc Tế lần thứ 26 của Hội Ðồng Giáo Hoàng đặc trách về y tế.

Trong buổi tiếp kiến, nhắm đến việc chăm sóc các bệnh nhân, Ðức Thánh cha đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc cổ võ sự sống trong mọi hoàn cảnh, vừa nhìn nhận phẩm vị và giá trị của mỗi người. Ngài cũng nhắc nhở rằng mầu nhiệm đau khổ xem ra làm lu mờ dung mạo Thiên Chúa, và quy trách cho Ngài những đau khổ của nhân loại. Do đó, chỉ những đôi mắt đức tin mới có khả năng nhìn vào chiều sâu của mầu nhiệm đau khổ. Từ đây, Ðức Thánh cha khuyến khích các tham dự viên đang tham dự hội nghị lần thứ 26 do Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách về y tế tổ chức rằng việc đồng hành với những anh chị em chúng ta đang đau khổ, cô đơn, bị thương tích không những trong thể xác mà còn trong tinh thần nữa, là một việc ưu tuyển để làm chứng cho Thiên Chúa, Ðấng luôn ban ơn cứu rỗi cho con người.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page