Chủng viện Shanxi Trung quốc

bắt đầu lại các khóa học

 

Chủng viện Shanxi, Trung quốc, bắt đầu lại các khóa học.

Trung quốc [Ucanews 17/11/2011] - Các lớp học tại chủng viện Shanxi, Trung quốc, đã bắt đầu lại.

Sau 10 tuần lễ bị gián đoạn vì việc bổ nhiệm một giám đốc mới, các lớp học tại đại chủng viện Montecorvino ở tỉnh Shanxi, miền Bắc Trung Quốc, đã bắt đầu lại.

Theo các nguồn tin Giáo hội, khoảng từ 50 đến 70 chủng sinh đã trở lại chủng viện Shanxi, một số khác đã chuyển sang một số chủng viện khác.

Hiện nay, chủng viện vẫn chưa có giám đốc, vì các thành viên trong ban giám đốc không chấp nhận cho Linh mục Anthony Chang Tongxi tiếp tục làm giám đốc.

Linh mục Chang, năm nay 45 tuổi, bị tình nghi tham lạm công quỹ của chủng viện, đã bị ban giám đốc bãi nhiệm từ tháng 6 năm 2011. Tất cả những chủng sinh nào chưa thi đều được lệnh trở về các giáo phận hay dòng tu của mình.

Các viên chức tôn giáo tại Shanxi đã yêu cầu ban giám đốc, mà Ðức cha John Huo Cheng, giám mục Fenyang là chủ tịch, phải đình hoãn lục cá nguyệt mới cho đến khi vụ việc được giải quyết. Họ cũng đe dọa cách chức vị giám mục 85 tuổi này khỏi ban giám đốc.

Ban giám đốc chủng viện đã kêu gọi các chủng sinh trở lại để dọn dẹp chủng viện và chăm sóc vườn tược. Hiện nay các lớp học đã bắt đầu lại.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page