Tòa thánh nhấn mạnh đến

sự phán xét của Chúa

 

Ðối thọai đại kết: Tòa thánh nhấn mạnh đến sự phán xét của Chúa.

Minsk, Belarus [Zenit 15/11/2011] - Tại một cuộc gặp gỡ đại kết, Tòa thánh nhấn mạnh đến sự phán xét của Chúa.

Trong thánh lễ Chúa nhựt tại nhà thờ chính tòa Minsk, thủ đô Belarus, hôm 13 tháng 11 năm 2011, Ðức hồng y Kurt Koch, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt kito giáo, đã nói rằng chủ đề "sự phán xét của Chúa" ngày nay "đã bị chối bỏ ngay cả trên phương diện thần học".

Ðức hồng y Koch đến Minsk để tham dự một hội nghị đại kết thể theo lời mời của Ðức thượng phụ Chính thống Mascova và toàn nước Nga. Hội nghị đã qui tụ các tín hữu kito Ðông Âu và Tây Âu với chủ đề "cuộc đối thoại công giáo và chính thống và những giá trị đạo đức kito như một đóng góp cho đời sống xã hội tại Âu châu".

Chương trình nghị sự trong ba ngày hội nghị gồm có: thế giới đương đại và sự đáp trả của Giáo hội về phương diện đạo đức xã hội, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và khủng hoảng đức tin, những giá trị kito trong một thế giới đa nguyên, những giá trị kito và kinh tế thị trường trong thời đại khủng hoảng toàn cầu.

Trong bài giảng thánh lễ hôm Chúa nhựt 13 tháng 11 năm 2011, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt kito đã chú trọng đến sự phán xét của Chúa. Ngài nhắc lại rằng sự phán xét của Chúa không phải là một hành động kết án đối với nhân loại, mà là một hành động "ân sủng, chữa trị và đầy nhân từ".

Sáng thứ Hai 14 tháng 11 năm 2011, Ðức hồng y Koch đã gặp gỡ tổng thống Belarus, ông Alexandre Luchenko, là người "đang mong muốn được sự nâng đỡ của Tòa thánh, vì bị cô lập trên chính trường Âu châu, bị Hoa kỳ chỉ trích và đang phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội trầm trọng".

Trong cuộc hội kiến với Ðức hồng y Koch, tổng thống Belarus cho biết: ông chờ đợi rất nhiều từ Giáo hội Công giáo.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page