Ðức thánh cha quan tâm đến

những chi tiết trong phụng vụ

 

Ðức thánh cha quan tâm đến những chi tiết trong phụng vụ.

Roma [CNA 9/11/2011] - Tòa thánh nói rằng Ðức thánh cha Benedicto XVI rất chú ý đến những chi tiết trong phụng vụ.

Ðức ông Guido Marini, người đặc trách về các buổi cử hành phụng vụ của Ðức thánh cha, nói rằng Ðức thánh cha rất quan tâm đến những chi tiết trong việc cử hành Thánh Lễ.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn CNA dạo cuối tháng 10 năm 2011, đức ông Marini cho biết: Ðức thánh cha luôn quan tâm để "phụng vụ phải là việc cử hành mầu nhiệm của Chúa Kito". Ngài thường lập lại rằng phụng vụ là hành vi thờ phượng cao cả nhứt của Giáo hội.

Cha Marini nói rằng Ðức thánh cha xem trọng việc chiêm ngắm Thánh Giá trong lúc cử hành Thánh Lễ. Mỗi khi ngài chủ tọa một thánh lễ, thì "một trong những khía cạnh quan trọng nhứt chính là chỗ đứng trọng tâm của thánh giá trên bàn thờ".

Nhà phụng vụ của Tòa thánh giải thích rằng vào lúc đọc Lời Truyền Phép, mọi người cần phải hướng nhìn về trọng tâm là chính Chúa Kito để lập lại hiến lễ tình yêu mà Ngài đã thực hiện để cứu độ mọi người.

Ðức ông Marini cũng ghi nhận rằng tham dự một thánh lễ do Ðức thánh cha cử hành là cơ hội để củng cố đức tin.

Theo đức ông, phụng vụ gồm những cử chỉ nhỏ, như quì gối để chịu lễ hay giữ thinh lặng trong những lúc thích hợp. Cần phải chú tâm đến những chi tiết này để Thánh lễ thực sự trở thành một cuộc truyện vãn với Chúa.

Ðức ông đặc trách về những cử hành phụng vụ của Ðức thánh cha nói: "Tôi chú ý đến mọi sự đang diễn ra trong nghi thức để thực sự giúp những người tham dự cảm nghiệm được Thiên Chúa và giúp những ai đang sống tinh thần thờ phượng".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page