Giáo hội cấm

không cho cử hành hôn phối đồng tính

trong các cơ sở công giáo

 

Hoa kỳ: Giáo hội cấm không cho cử hành hôn phối đồng tính trong các cơ sở công giáo.

New York [CNA 8/11/2011] - Giáo hội tại Hoa kỳ cấm không cho cử hành hôn phối đồng tính trong các cơ sở công giáo.

Trong một sắc lệnh mới đây, Ðức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Hoa kỳ, ra lệnh cho hàng giáo sĩ và nhân viên Giáo hội không được tham gia vào việc cử hành hôn phối đồng tính hay cử hành hôn phối này trong bất cứ cơ sở nào của Giáo hội Công giáo trong Tổng giáo phận.

Trong sắc lệnh được cho công bố hôm 18 tháng 10 năm 2011, Ðức tổng giám mục New York giải thích: "Chúa Giesu đã khẳng định chỗ đứng ưu biệt của hôn nhân trong xã hội con người và xã hội kito, khi ngài nâng hôn phối lên hàng bí tích khi được cử hành giữa hai người đã chịu phép rửa". Do đó, theo Ðức cha Dolan, Giáo hội có quyền và nghĩa vụ nghiêm chỉnh để khẳng định giáo huấn đích thực về hôn nhân và bảo tồn cũng như đề cao giá trị thánh thiêng của bậc hôn nhân.

Tưởng cũng nên nhắc lại: bang New York đã thông qua luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính và luật này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 năm 2011.

Trong sắc lệnh, Ðức tổng giám mục New York tuyên bố rằng không một giáo sĩ nào đã nhập tịch giáo phận hay đang phụ giúp trong giáo phận hoặc bất cứ nhân viên nào của Giáo hội, được phép tham dự vào việc cử hành hôn phối đồng tính theo nghi thức dân sự hay tôn giáo. Ngài nhắc lại rằng đây là hành động bị giáo luật hiện hành ngăn cấm.

Ngoài ra, Ðức tổng giám mục New York cũng nhắc lại rằng "hôn phối là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ". Ðây là một định chế đã được xã hội dân sự trên toàn thế giới nhìn nhận như một yếu tố cấu thành của xã hội, là yếu tố sống còn của gia đình nhân loại.

Ngài khẳng định: luật nhìn nhận hôn phối đồng tính mà bang New York ban hành là "điều không thể dung hòa với bản chất và định nghĩa về hôn phối như được Thiên Chúa qui định".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page