Giáo hội Công giáo tại Mehico

mang lại hy vọng cho các phụ nữ phá thai

 

Mehico: Giáo hội mang lại hy vọng cho những phụ nữ đã phá thai.

Mehico [CNA 8/11/2011] - Giáo hội Công giáo tại Mehico mang lại hy vọng cho các phụ nữ phá thai.

Trong một cuộc phỏng vấn trên báo "Desde la Fe" của Tổng giáo phận Mehico, Ðức hồng y Norberto Carrera, Tổng giám mục giáo phận, nói rằng Giáo hội mang lại sự chữa trị và lòng thương xót cho những phụ nữ đang bị dày vò vì đã phá thai.

Ðức hồng y Tổng giám mục Mehico khẳng định rằng Giáo hội không hề kết án các phụ nữ phá thai, mà chỉ muốn mang lại cho họ "một sứ điệp của hòa giải và thương xót".

Ðức hồng y Carrera nói: "Cũng như một người mẹ hiền, Giáo hội biết rằng phá thai gây tổn thương nặng nề cho người phụ nữ. Chính vì thế mà Giáo hội mang đến cho họ trước kết là sự tha thứ. Ðây là thứ dầu có sức chữa lành các vết thương do hành động phá thai gây nên".

Theo Ðức hồng y, Giáo hội cũng đồng hành với các phụ nữ phá thai để họ có thể tự tha thứ cho mình và vượt qua những chấn thương do phá thai gây nên.

Tuy nhiên, Ðức hồng y Tổng giáo phận Mehico cũng nhắc lại rằng những người phụ nữ phá thai và tất cả những ai cộng tác vào hành vi phá thai đều tức khắc bị vạ tuyệt thông, nghĩa là bị vạ này mà không cần Giáo hội phải công khai tuyên bố.

Ðức hồng y Carrera giải thích rằng Giáo hội không hề muốn những người phụ nữ phá thai phải bị giam tù, nhưng chỉ mong muốn rằng luật pháp nên ngăn cấm việc phá thai bởi vì đây là một hành động bất công.

Ngài cũng tố cáo các nhóm tranh đấu cho nữ quyền đang tìm cách biến việc phá thai thành một "thứ nhân quyền" và lèo lái công luận khi rêu rao rằng phá thai sẽ hạ giảm con số tử vong khi lâm bồn.

Ðức hồng y nhấn mạnh rằng quyền được sống phải được nhìn nhận như là quyền cơ bản đầu tiên đuợc bảo đảm trong luật pháp của một xã hội công bằng. Do đó, phá thai cũng như bất cứ hành động sát nhân nào, cũng cần phải được xem như một tội ác vi phạm công ích của xã hội.

Trong bài phỏng vấn, Ðức hồng y Carrera cũng ghi nhận rằng những ai trục lợi bằng việc bán các viên thuốc có tác dụng phá thai cũng tham gia vào hành động tội ác và như thế cũng đáng bị trừng phạt.

Ðức hồng y cũng đề cập đến nỗ lực của Giáo hội khi thăng tiến việc giáo dục tính dục dựa trên tình yêu và những giá trị luân lý. Theo ngài, các giá trị luân lý và nhân đức có một vai trò quan trọng trong sự phát triển hài hòa nhân cách và như vậy góp phần xây dựng xã hội.

Nhắc đến những người đàn ông bỏ rơi những người phụ nữ có mang, Ðức hồng y nhắc nhở rằng họ có trách nhiệm trước mặt Chúa, đối với bản thân và những người phụ nữ cưu mang chính đứa con của họ. Theo ngài, những người đàn ông vô trách nhiệm trong việc sinh con đẻ cái cũng phạm tội ác.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page