Hạ viện Hoa kỳ thông qua

nghị quyết tái khẳng định việc xử dụng

khẩu hiệu "In God we trust"

 

Hạ viện Hoa kỳ thông qua nghị quyết tái khẳng định việc xử dụng khẩu hiệu "In God we trust".

Washington [Zenit 8/11/2011] - Hạ viện Hoa kỳ thông qua nghị quyết tái khẳng định việc xử dụng khẩu hiệu "In God we trust" [chúng tôi tin tưởng nơi Chúa].

Ðây là khẩu hiệu thường được thấy in trên tất cả mọi tờ giấy bạc của Hoa kỳ.

Theo báo Người quan sát Roma, hồi tuần qua, với 396 phiếu thuận và 9 phiếu chống, các dân biểu Hạ viện đã thông qua nghị quyết để "ủng hộ và khuyến khích việc dán khẩu hiệu trong các trường học, các cơ sở và công thự".

Còn đúng một năm trước cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2012, việc Hạ viện thông qua nghị quyết này không khỏi tạo ra những cuộc bút chiến giữa hai Ðảng Dân Chủ và Cộng Hòa.

Những người theo Ðảng Dân Chủ đã chỉ trích sáng kiến của những người thuộc Ðảng Cộng Hòa mà họ cho là vô ích. Theo Ðảng Dân Chủ "đây chỉ là chuyện mất giờ trong Hạ viện" vốn là cơ quan phải quan tâm đến những vấn đề khẩn thiết hơn.

Ðuợc biết, khẩu hiệu "In God we trust" đã xuất hiện trên các tờ giấy bạc của Hoa kỳ kể từ năm 1861, tức sau cuộc nội chiến. Năm 1956, Hoa kỳ lại tái khẳng định việc xử dụng khẩu hiệu này và năm 2002, chính phủ lại ban hành một luật ngăn cấm mọi sửa đổi đối với luật có sẵn liên quan đến khẩu hiệu. Rồi cách đây 5 năm, tức năm 2006, Thượng viện lại tái khẳng định việc xử dụng khẩu hiệu này.

Theo các lãnh tụ Cộng hòa, nghị quyết tái khẳng định việc xử dụng khẩu hiệu "In God we trust" sẽ mang lại cho người dân Mỹ "niềm hy vọng và hứng khởi" nhứt là trong giai đoạn đầy khó khăn về kinh tế này.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page