Ðức thánh cha dâng lễ cầu nguyện

cho các vị hồng y đã qua đời trong năm vừa qua

 

Ðức thánh cha dâng lễ cầu nguyện cho các vị hồng y đã qua đời trong năm vừa qua.

Roma [Zenit 3/11/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI dâng thánh lễ cầu nguyện cho các vị hồng y qua đời trong năm vừa qua.

Sáng thứ Năm 3 tháng 11 năm 2011, tại vương cung thánh đường thánh Phero, Ðức thánh cha đã chủ sự thánh lễ để cầu nguyện cho các vị hồng y và giám mục qua đời trong năm vừa qua.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức thánh cha nói rằng vực thẳm của tình ỵêu Chúa còn sâu hơn vực thẳm của sự chết.

Trước hết, ngài nhắc lại "mầu nhiệm cái chết và sự phục sinh của Chúa Kito". Theo Ðức thánh cha, "vực thẳm của sự chết bị lấp đầy bằng một vực thẳm khác còn rộng lớn hơn đó là vực thẳm của tình yêu Thiên Chúa. Cái chết không còn một quyền hạn nào đối với Chúa Giesu Kito cũng như những ai, nhờ đức tin và phép rửa, được liên kết với Ngài".

Tuy nhiên, Ðức thánh cha nhìn nhận rằng "đứng trước cái chết, chúng ta không thể tránh khỏi những cảm giác do thân phận con người gợi lên". Nhưng chúng ta cũng phải "sửng sốt" vì sự kiện Chúa Giesu Kito, một Thiên Chúa gần gũi với chúng ta, đã không dừng lại trước sự chết, mà trái lại vượt qua nó.

Suy tư về cái chết của Chúa Giesu trên thập giá, Ðức thánh cha nói rằng "không có Thập Giá của Chúa Kito, thì mọi nỗ lực của con người cũng đều bất lực trước sức mạnh tiêu cực của tội lỗi."

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page