Hội nghị mùa thu của

Hội đồng Giám mục Hoa kỳ

 

Hội nghị mùa thu của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ.

Washington [CNS 1/11/2011] - Tại hội nghị mùa thu năm 2011, các Ðức giám mục Hoa kỳ sẽ chú trọng đến những vấn đề nội bộ hơn các tệ nạn xã hội.

Ðược biết Hội nghị mùa thu của các Ðức giám mục Hoa kỳ sẽ diễn ra tại thành phố Baltimore, từ ngày 14 đến 16 tháng 11 năm 2011.

Chương trình nghị sự của phiên khoáng đại này sẽ tập trú vào các vấn đề phụng vụ, tài chính và tổ chức. Ngoài ra, các Ðức giám mục Hoa kỳ cũng sẽ đặc biệt thảo luận về vấn đề tự do tôn giáo tại nước này.

Ðức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, người được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ hồi tháng 11 năm 2010, sẽ đọc diễn văn khai mạc hội nghị. Theo thói quen, vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ thường trình bày về tình trạng của Giáo hội và nói đến một số thách đố mà Giáo hội địa phương đang phải đương đầu.

Ðức cha Carlo Maria Vigano, tân sứ thần tòa thánh tại Hoa kỳ, cũng được mời tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các Ðức giám mục Hoa kỳ sẽ bỏ phiếu về việc có nên biến Ban đặc nhiệm về Y tế thành một tiểu ban thường trực về Y tế trực thuộc Ủy ban Giáo lý không.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page