Ðức Thánh Cha cổ võ

sự hòa giải tại Côte D'Ivore

 

Ðức Thánh Cha cổ võ sự hòa giải tại Côte D'Ivore.

Vatican (SD 4-11-2011) - Trong buổi tiếp kiến tân đại sứ Côte d'Ivoire cạnh Tòa Thánh, ông Joseph Tebah-Klah, đến trình quốc thư sáng 4 tháng 11 năm 2011 Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 nhiệt liệt cổ võ tiến trình hòa giải tại nước này.

Ðại sứ Tebah-Klah năm nay 63 tuổi (1948), đã từng làm tham tán và xử lý thường vụ Ðại sứ quán Côte d'Ivoire cạnh Tòa Thánh, rồi phục vụ tại Bộ ngoại giao với cấp đại sứ.

Trong diễn văn chào mừng ông tân đại sứ, Ðức Thánh Cha nhắc đến thời kỳ nội chiến đau thương sau cuộc bầu cử tổng thống tại Côte d'Ivoire. Ngài chào mừng việc thành lập Ủy ban Ðối thoại-Sự thật-Hòa giải và nói: "Ước gì Ủy ban này làm việc chuyên cần và khách quan.. Ước gì Côte d'Ivoire có thể dấn thân một cách quyết liệt trên con đường hòa hợp, thăng tiến phẩm giá con người và tìm lại sự thống nhất quốc gia".

Ðức Thánh Cha cũng nhắc đến những vụ vi phạm trầm trọng về nhân quyền và nhiều người bị thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng nặng nề của Côte d'Ivoire và ngài nói: "Vì thế tôi khuyến khích đất nước của ông đại sứ thăng tiến tất cả những sáng kiến có thể dẫn tới hòa bình và công lý. Không nên sợ làm sáng tỏ sự thật về những tội ác và những vi phạm các quyền con người. Sự sống chung chỉ có thể diễn ra và được hòa hợp nhờ sự tìm kiến sự thật và công lý"

Sau cùng, Ðức Thánh Cha khích lệ tất cả các vị hữu trách của Côte d'Ivoire quyết tâm dấn thân trên con đường cai trị minh bạch, trong sạch và công chính. "Tôi chào mừng bộ luật minh bạch, trong sạch và công chính. "Tôi chào mừng bộ luật về việc hành xử tốt mới được chính phủ đề ra hồi đầu tháng 8 năm nay. Ðể thực hiện công ích cần có sự nghiêm túc, công lý và sự minh bạch trong việc quản lý những việc công cộng. Các nhà chính trị có nhiệm vụ làm sao để tài nguyên phong phú của đất nước mưu ích cho mọi người dân một cách công bằng". (SD 4-11-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page