Giáo xứ Thái Hà viết đơn

khởi kiện Ủy Ban Nhân Dân

Quận Ðống Ða - Hà Nội

 

Giáo xứ Thái Hà viết đơn khởi kiện Ủy Ban Nhân Dân Quận Ðống Ða - Hà Nội.

 

Tổng Giáo Phận Hà Nội

Giáo Xứ Thái Hà

Hà Nội

 

Thái Hà, ngày 03 tháng 11 năm 2011

 

Ðơn Khởi Kiện

 

V/v: Khởi kiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an ninh và trật tự, an toàn xã hội số 5487 QÐ-XPHC ngày 31/10/2011 của UBND Quận Ðống Ða (dưới đây gọi tắt là "Quyết định xử phạt số 5487 QÐ--XPHC") do có nội dung xuyên tạc, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của Nhà thờ Thái Hà.

 

Kính gửi: Tòa Án Nhân Dân Quận Ðống Ða - Hà Nội.

 

Người khởi kiện: Linh mục Nguyễn Văn Phượng - Chính xứ Nhà thờ Thái Hà.

Ðịa chỉ: 180/2 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Ðống Ða - Hà Nội;

 

Người bị kiện: Ủy Ban Nhân Dân Quận Ðống Ða - Hà Nội.

Ðịa chỉ: 279 Tôn Ðức Thắng, Hàng Bột - Ðống Ða - Hà Nội.

 

Nội Dung Khởi Kiện:

1/ Ngày 31/10/2011, Nhà Thờ Thái Hà nhận được quyết định xử phạt số 5487/QÐ-XPHC, nội dung phạt tiền 1,500,000 đồng và phạt bổ sung: tịch thu tang vật vi phạm là Bảng điện tử. Lý do: đã có hành vi vi phạm trật tự công cộng quy định tại điểm p, khoản 3 Ðiều 7 Nghị định số 73/2010/NÐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

2/ Xét thấy Quyết định xử phạt số 5487 QÐ-XPHC có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của Nhà thờ Thái Hà. Cụ thể:

(a) Như chúng tôi đã có rất nhiều đơn thư gỡi đến rất nhiều cơ quan chức năng xác định: nhà-đất mà hiện nayBệnh viện Ðống Ða đang sử dụng và Hồ Ba Giang là thuộc sở hữu và sử dụng hợp pháp của Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế và Nhà thờ Thái Hà. Nhà nước đã mượn hoặc sử dụng không có căn cứ pháp luật bất chấp nguyện vọng của Nhà thờ Thái Hà là trả lại nhà-đất cho Nhà thờ sử dụng đúng mục đích tôn giáo. Bởi vậy Nhà thờ đã làm một bảng điện tử và dòng chữ trên Bảng điện tử nêu rõ nguyện vọng của mình là "Yêu cầu Nhà cầm quyền Hà Nội trả lại Tu viện đang mượn làm bệnh viện Ðống Ða cho Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và trả lại Hồ Ba Giang cho Giáo xứ Thái Hà". Ðây là sự thật, là nguyện vọng chính đáng của toàn thể các linh mục, tu sỹ và giáo dân. Việc này là hoàn toàn phù hợp với quyền thông tin của người dân quy định Ðiều 69 Hiến pháp và quyền khiếu nại quy định tại điều 74 Hiến Pháp và Ðiều 1 Luật Khiếu nại, Tố cáo.

Quyết định xử phạt số 5487/QÐ-XPHC quy kết Nhà thờ Thái Hà vi phạm điểm p, khoản 3 Ðiều 7 Nghị định số 73/2010/NÐ-CP tức "viết, tán phát, lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân..." Ðây là một sự sai lầm rõ ràng trong áp dụng điều khoản của. Chúng tôi và UBND đều công nhận nội dung trên Bảng "Yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả lại Tu viện đang mượn làm bệnh viện Ðống Ða cho Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và trả lại Hồ Ba Giang cho Giáo xứ Thái Hà". Chúng tôi không xuyên tạc, bịa đặt bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân. Chúng tôi thách thức chính quyền đưa ra những bằng chứng cho rằng chúng tôi đã bịa đặt.

Trái lại, như trên chúng tôi trình bày, đây là một yêu cầu rõ ràng và đúng sự thật, phản ánh nguyện vọng chính đáng của giáo dân. Chúng tôi không hề xuyên tạc, bịa đặt vu cáo mà chính Quyết Ðịnh số 5487/QÐ-XPHC đã xuyên tạc, bịa đặt và vu cáo cho Nhà thờ Thái Hà và làm ảnh hưởng đến uy tín của Nhà thờ Thái Hà.

3/ Ðiểm a, Khoản 2 Ðiều 3 Nghị định số 128/2008/NÐ-CP quy định một hành vi vi phạm, đã được người có thẩm quyền lập biên bản để xử phạt thì không được lập biên bản lần thứ hai đối với chính hành vi đó nữa. Thế mà, ngày 25/10/2011 UBND phường Quang Trung lập Biên bản số 205/BB-VPHC coi là vi phạm lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thì liền sau đó một ngày cũng là "Bảng điện tử" này, thanh tra Sở Văn hòa, Thể thao và Du lịch đến lập Biên bản "Vi phạm hành chính về hoạt động văn hóa". Ðiều này là hoàn toàn trái trình tự, thủ tục của pháp luật.

Bởi các lẽ trên, căn cứ vào Ðiều 28, Ðiều 29 Luật Tố Tụng Hành Chính quy định về thẩm quyền của toàn án nhân dân quận, đồng thời để tôn trọng pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho Nhà thờ Thái Hà, tôi là Linh Mục Nguyễn Văn Phượng, chính xứ Thái Hà làm đơn này khởi kiện Quyết định số 5487/QÐ-XPHC của UBND quận Ðống Ða lên Tòa án Nhân dân Quận Ðống Ða với những yêu cầu sau:

1. Ðề nghị Tòa tuyên thu hồi, hủy bỏ Quyết định xử phạt số 5487/QÐ-XPHC do có sai sót nghiêm trọng về nội dung và thủ tục ban hành văn bản.

2. Ðề nghị Tòa tuyên nội dung Quyết định 5487/QÐ-XPHC ngày 31/10/2011 là bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của Nhà thờ Thái Hà, đồng thời làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức trong việc ban hành Quyết định đó.

Khi tiến hành việc khởi kiện quyết định hành chính 5487/QÐ-XPHC tôi cũng cam đoan không đồng thời khiếu nại Quyết định này đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

 

Trân trọng kính đơn,

Người khởi kiện

 

(Ký tên và đóng dấu)

 

Linh mục Nguyễn Văn Phượng

 

Văn bản kèm theo:

- Chứng minh nhân dân

- Quyết định số 5487/QÐ-XPHC

- Biên bản vi phạm hành chính số 205/BBVP ngày 25/10/2011

- Biên bản ngày 26/10/2011 về hoạt động văn hóa

- Các tài liệu hồ sơ liên quan (ảnh chụp nộp dung, đơn phản bác, giấy tờ chứng minh khác)

- Thư bổ nhiệm số Prot. n. VP20111/04/01/HP

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page