Sứ Ðiệp Ðức Thánh Cha gởi

Ðại hội Rimini về Tình Bạn Các Dân Tộc

 

Sứ Ðiệp Ðức Thánh Cha gởi Ðại hội Rimini về "Tình Bạn Các Dân Tộc".

Vatican (Vatican news 22/08/2011) - Nhân dịp Ðại Hội lần thứ 32 về "Tình Bạn Các Dân Tộc" được phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng tổ chức tại Rimini, Italia, từ ngày 21 đến 27 tháng 08 năm 2011, với chủ đề: "Sự hiện hữu trở thành niềm xác tín sâu xa", Ðức hồng y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã nhân danh Ðức Thánh cha Benedicto XVI gởi đến Ðại Hội một sứ điệp được tuyên đọc trong thánh lễ khai mạc Ðại Hội, hôm Chúa nhật, 21 tháng 8 năm 2011.

Trong Sứ Ðiệp, Ðức hồng y Bertone khơi lên những vấn đề để đại hội cùng suy tư như sau: thế nào là hiện hữu? thế nào là niềm xác tín? Và nhất là câu hỏi: Ðâu là nền tảng cho niềm xác tín mà con người cần chấp nhận trong cuộc sống? Ðó là những thắc mắc có tính cách triết lý về sự hiện hữu của con người, mà cho tới nay đã có nhiều câu trả lời khác nhau nhưng đôi khi lại mâu thuẫn nhau. Ðức Hồng y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã dựa vào ý nghĩa của nguyên ngữ Latinh nói về "sự hiện hữu" (ex- sistere) để nêu lên hai chiều kích của sự hiện hữu, đó là con người "từ đâu đến" và con người "tách rời ra khỏi điều gì". Như vậy, ý nghĩa của sự hiện hữu nhắc chúng ta nhớ mình đến từ đâu, vừa đồng thời cũng nhắc chúng ta phải biết tách mình ra khỏi điều gì đó, để "siêu thăng" hướng đến Ðấng Siêu Việt. Con người cần hiện hữu với niềm xác tín này. Xác tín về nguồn gốc cao siêu và tiến gần đến nguốn gốc cao siêu này, đó là điều căn bản để con người được trưởng thành đích thật.

Một cách cụ thể, để giải thích cho điều vừa nói trên, Ðức hồng y Bertone đã mời gọi các tham dự viên nhìn vào thái độ sống của đứa trẻ: nó sống an bình và mạnh mẽ khi ý thức có cha mẹ đang ở bên mình; hơn nữa, nó càng vững tâm khi biết rõ cha mẹ yêu thương nó. Từ đây, Ðức hồng y đã mời gọi mọi người hãy bước vào để sống trong tình yêu thương của Ðấng là nguồn gốc của mình: hãy hiện hữu, hãy sống với niềm xác tín mình đến từ Tình Thương và sẽ trở về với Tình Thương. Vì thế, người Kitô hữu là người của niềm hy vọng. Trong Chúa Giêsu Kitô, con người được giải thoát khỏi cảnh mù tối. Nhờ Chúa Kitô và với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa Cha mạc khải cho chúng ta nhìn thấy tương lai vĩnh cửu đang chờ đón chúng ta. Như thế, hiện tại của con người được xây dựng bởi tương lai. Chúa Kitô Phục Sinh hiện diện trong Giáo Hội, cùng với Chúa Thánh Thần, là nền tảng cuối cùng và vĩnh viễn cho hiện hữu của chúng ta. Ngài là nền tảng vững chắc cho niềm hy vọng của chúng ta.

Kết thúc sứ điệp, Ðức Hồng y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nhận định rằng: những thảm kịch của thế kỷ 20 vừa qua đã chứng minh rõ ràng rằng khi niềm hy vọng Kitô bị thiếu vắng, nghĩa là khi con người bỏ mất niềm xác tín của đức tin Kitô và không ước ao hướng đến những điều đời đời nơi cõi vĩnh hằng nữa, thì con người sẽ bị lạc đường và trở thành nạn nhân của quyền lực.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page