Các chủng sinh và giám mục Iraq

kêu gọi cầu nguyện

cho Giáo hội tại nước này

 

Các chủng sinh và giám mục Iraq kêu gọi cầu nguyện cho Giáo hội tại nước này.

Madrid [CNA 17/8/2011] - Các chủng sinh và giám mục Iraq kêu gọi cầu nguyện cho Giáo hội tại nước này.

Một phái đoàn tham dự Ðại hội Giới Trẻ Thế giới từ Iraq gồm một số giám mục và chủng sinh, đã kêu gọi cầu nguyện cho Giáo hội tại nước này.

Nói chuyện với một số bạn trẻ tại Madrid, phái đoàn hành hương từ Iraq cho biết: người công giáo tại Iraq vẫn có một đức tin mạnh mẽ mặc dù bị bách hại.

Samir Haddo Atallah, một chủng sinh đến từ Mossul, bắc Iraq, nói rằng người công giáo cũng như hồi giáo tại Iraq cần lời cầu nguyện của anh chị em tín hữu trên toàn thế giới, bởi vì Iraq là một nơi rất quan trọng đối với Kitô giáo.

Atallah là một trong số 18 chủng sinh tại Mossul tham dự Ðại hội giới trẻ thế giới Madrid, cùng với Ðức cha Yohanna Petrus Mouche, Tổng giám mục thuộc nghi lễ Syri và Ðức cha Georges Casmoussa, cựu Giám mục Mossul.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page