22 tuổi là tuổi trung bình

của những người tham dự

Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid

 

22 tuổi là tuổi trung bình của những người tham dự Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid.

Madrid [Cathnews 15/8/2011] - Tuổi trung bình của các bạn trẻ tham dự Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid là 22 tuổi.

Theo tường thuật của tạp chí "Vatican Insider" [từ bên trong Vatican], tuổi trung bình của 480 ngàn bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid là 22 tuổi.

Theo một cuộc thăm dò được Giáo hội Công giáo tại Tây ban nha bảo trợ, có khoảng 58 phần trăm các bạn trẻ tham dự Ðại hội có trình độ đại học và 73 phần trăm đến Tây ban nha lần đầu tiên.

Cuộc thăm dò, do Trung tâm thông tin tôn giáo [RIS] công bố, cũng cho biết gần 48 phần trăm các bạn trẻ tham dự Ðại hội là sinh viên, 40 phần trăm có công ăn việc làm và chỉ có 6 phần trăm đang thất nghiệp.

Về tình trạng gia đình, có 88 phần trăm vẫn chưa lập gia đình và cứ 10 người mới có một người đã kết hôn. Nhưng chỉ có 55 phần trăm đang sống ở nhà với cha mẹ.

Theo cuộc thăm dò, có nhiều lý do thúc đẩy các bạn trẻ hành hương đến Tây ban nha. 72 phần trăm những người được hỏi ý kiến cho biết họ muốn có những kinh nghiệm mới. 68 phần trăm muốn giúp loan truyền sứ điệp của Chúa Giesu Kitô, 65 phần trăm mong được thể hiện sự dấn thân vì Giáo hội và 61 phần trăm xem Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới như một cơ hội để thỏa mãn những nhu cầu thiêng liêng.

Trong khi có 58 phần trăm các bạn trẻ muốn sống với những người có cùng suy nghĩ với mình, thì có đến 53 phần trăm nói rằng họ muốn gặp gỡ với những người bạn mới, 48 phần trăm muốn khám phá ý nghĩa cuộc sống của mình và 48 phần trăm xem Ðại hội như một phương tiện để giúp cải thiện xã hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page