Ðức hồng y Tổng giám mục Manila Phi luật tân

kêu gọi tổ chức phạt tạ vì một cuộc triển lãm

có nội dung xúc phạm đến Kitô giáo

 

Ðức hồng y Tổng giám mục Manila Phi luật tân kêu gọi tổ chức phạt tạ vì một cuộc triển lãm có nội dung xúc phạm đến Kitô giáo.

Manila, Phi luật tân [CWN 15/8/2011] - Ðức hồng y Tổng giám mục Manila, Phi luật tân kêu gọi tổ chức phạt tạ vì một cuộc triển lãm có nội dung xúc phạm đến Kitô giáo.

Tưởng cũng nên nhắc lại: mới đây Trung tâm văn hóa Phi luật tân đã cho phép tổ chức một cuộc triển lãm trưng bày các tác phẩm của một họa sĩ địa phương, trong đó có những bức tranh xúc phạm đến Chúa Giesu và Ðức Mẹ.

Ðức hồng y Gaudencio Rosales, Tổng giám mục Phi luật tân đã kêu gọi tổ chức một nghi thức đặc biệt để đền tạ vì hành vi phạm thượng này. Ngài yêu cầu các giáo xứ trong toàn giáo phận hãy dành nguyên một tuần từ ngày Chúa nhựt 21 tháng 8 năm 2011 để dâng thánh lễ đền tạ.

Ðức hồng y Tổng giám mục Manila nói: "Là Giáo hội, chúng ta sẽ quì gối trước Thiên Chúa Tình yêu của chúng ta để cầu nguyện và đền tạ vì tội lỗi công khai này".

Ngoài ra, sau một thánh lễ đuợc cử hành theo một hình thức ngoại lệ, cha Michelle Jose Zerrudo, một nhà trừ quỉ thuộc giáo phận Cubao, ngoại ô Manila, cũng đã chủ tọa một nghi thức đền tạ bên ngoài Trung Tâm văn hóa Phi luật tân, là nơi đã tổ chức cuộc triển lãm và đã bị chính phủ ra lệnh ngưng.

Cha Zerrudo nói: "Ðây là một hành động yêu thương đối với Chúa để đền bù vì thái độ thiếu yêu thương" của con người. Bất luận điều gì đã xảy ra, chúng tôi chỉ muốn nói với Chúa rằng chúng tôi muốn được đền tạ vì những hành động xúc phạm đến Ngài".

Sau nghi thức, cha Zerrudo đã hướng dẫn một cuộc rước kiệu qui tụ các nữ tu, chủng sinh và giáo dân. Trong cuộc rước kiệu, mọi người đã trương lên hình ảnh của Chúa Giesu và Ðức Mẹ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page