Một phần ba dân số thế giới

vẫn còn bị hạn chế về tự do tôn giáo

 

Một phần ba dân số thế giới vẫn còn bị hạn chế về tự do tôn giáo.

Washington [CWN 12/8/2011] - Một phần ba dân số thế giới vẫn còn bị hạn chế về tự do tôn giáo.

Theo một cuộc khảo sát mới của một tổ chức chuyên về sinh họat tôn giáo có tên là "Pew Forum" [Diễn đàn tôn giáo] có trụ sở tại Hoa kỳ, có đến một phần ba dân số trên thế giới hiện vẫn còn bị những hạn chế về tôn giáo ngày càng gia tăng.

Cuộc khảo sát cho biết: những hạn chế về sinh hoạt tôn giáo đuợc xem là tỏ tường tại 23 quốc gia từ giữa năm 2006 đến năm 2009. Tại 12 quốc gia khác, các hạn chế được nới lỏng. Nhưng những quốc gia ngày càng siết chặt các sinh hoạt tôn giáo là những quốc gia có đông dân số.

Tổ chức "Pew Forum" phân biệt những hạn chế tôn giáo do các chính phủ áp đặt với những hạn chế vì sự thù nghịch trong xã hội. Cuộc khảo sát cho thấy một số nước như Pháp, Ai cập, Algeria, Uganda đưa ra những chính sách hạn chế tự do tôn giáo khắt khe hơn. Trong khi đó sự thù nghịch đối với tôn giáo lại gia tăng tại một số nơi như Trung quốc, Nigeria.

Theo tổ chức "Pew Forum", tự do tôn giáo bị hạn chế rõ ràng nhứt tại những nước như Ai cập, Iran, Á rập Saudi, Uzbekistan và Trung quốc. Năm nước bị xem là những nơi thù nghịch cao nhứt đối với các sinh họat tôn giáo là Iraq, Ấn độ, Pakistan , Afghanistan và Somalia.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page