Ðại hội Giới Trẻ và ơn gọi

giới trẻ muốn được lắng nghe

mời gọi và thách thức

 

Ðại hội Giới Trẻ và ơn gọi: giới trẻ muốn được lắng nghe, mời gọi và thách thức.

Roma [CNS 12/8/2011] - Toà thánh nói rằng giới trẻ muốn được lắng nghe, mời gọi và thách thức.

Ðức cha Joseph Tobin, thư ký của Bộ đời sống thánh hiến và các hiệp hội tông đồ, nói rằng mắc dù Giáo hội muốn giúp đỡ những con nguời trần thế hướng về quê hương trên trời, nhưng Giáo hội lại đối xử với giới trẻ như thể họ đến từ một hành tinh khác.

Theo Ðức cha thư ký bộ đời sống thánh hiến và các hiệp hội tông đồ, trong các giáo hội địa phương, giới trẻ có thể cảm thấy như bị đẩy ra bên lề, vì gặp nhiều người không nói cùng ngôn ngữ với họ và đối xử với họ như thể họ đến từ Hỏa tinh.

Vị Tổng giám mục người Mỹ này nói rằng đối với nhiều người trẻ công giáo, Ðại hội giới trẻ thế giới có thể là một biến cố qua đó họ có thì giờ, không gian và tình bạn mà họ cần để cân nhắc về cách thế Chúa muốn họ sống đức tin trong Giáo hội và trong thế giới. Ngoài ra, Ðại hội giới trẻ cũng mang lại cho giới trẻ cơ hội để tham dự phụng vụ, lắng nghe, cầu nguyện và học hỏi giáo lý. Trong khung cảnh đó, họ đi vào cuộc đối thoại với Chúa, qua đó họ có thể hỏi Chúa "Chúa muốn con làm gì?"

Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid là Ðại hội đầu tiên trong đó Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ có cuộc gặp gỡ với các nữ tu dưới 35 tuổi. Khoảng 1,500 nữ tu trẻ sẽ gặp gỡ với Ðức thánh cha vào ngày thứ Sáu 19 tháng 8 năm 2011. Sáng hôm sau, ngài sẽ cử hành Thánh lễ với khoảng 4 ngàn chủng sinh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page